Ontstaan

Wat was de aanleiding?
De Stichting Veteranenziekte, voorheen Stichting Flora Veteranenziekte, is ontstaan na de grootste legionella-uitbraak ter wereld in maart 1999. Na deze legionella-explosie tijdens de Westfriese Flora overleden – tot nu toe – 32 mensen aan de gevolgen van de veteranenziekte; meer dan 200 mensen werden ernstig ziek. Veel van deze mensen sloten zich aan bij de stichting.
Sindsdien hebben ook mensen die elders de ziekte hebben opgelopen, in binnen- of buitenland, zich aangemeld bij de stichting.

Welke activiteiten onderneemt de Stichting?
Volgens officiële bronnen waren er in 1999 in Nederland 45 legionellabesmettingen; in 2000 ruim 250. Er is dus veel werk aan de winkel. Twee keer per jaar houdt de Stichting Veteranenziekte lotgenotenbijeenkomsten voor slachtoffers en hun familieleden, waarbij deskundigen aanwezig zijn. Ook verschijnt er vier keer per jaar een nieuwsbrief met actuele informatie, die de donateurs thuisgestuurd krijgen. De stichting heeft in 2000 in Bovenkarspel een gedenkplaats (De Bomentuin) onthuld voor nabestaanden en familieleden van slachtoffers. Verder onderhoudt de stichting contacten met de ministeries van VWS en VROM, artsen en GGD’s.

Wat zal de toekomst brengen?
Vanaf 2001 richt de stichting, uitgebreid met een technisch adviseur, zich vooral op het voorkómen van Legionella. Zij probeert ook in Europees verband actief te zijn en de (inter)nationale wetgeving over Legionella te verscherpen. Er is een Adviesraad Legionella Preventie gevormd van wetenschappers, politici en medici, die de stichting terzijde staat.

Het adres van de door de stichting gerealiseerde bomentuin is: Spoorsingel t/o nummer 72 te Bovenkarspel.