Adviesraad

De Adviesraad Legionella Preventie (A.L.P.) is geïnstalleerd op 17 februari 2001. De leden zijn:

 

De heer dr. René Jonkers

De heer dr. René Jonkers

Internist/longarts NVALT, AMC Amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer prof. dr. J.M. Prins

De heer prof. dr. J.M. Prins

Jan Prins is hoogleraar Infectieziekten in het AMC. Hij is daar opleider in de differentiatie Infectieziekten binnen de Interne Geneeskunde, en hoofd van de hiv-poli van het AMC. Hij doet onderzoek naar de kwaliteit van antibioticagebruik, en was indertijd nauw betrokken naar het onderzoek naar de slachtoffers van de Legionella-uitbraak in Bovenkarspel. Landelijk is hij voorzitter van de SWAB, de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid, en eindredacteur van het Nationale Antibioticaboekje van de SWAB.

 

 

 

 

Irene van Veelen

Ing. Irene van Veelen (1974)

Projectcoördinator bij Stichting ISSO op het gebied van Water & Gas (ISSO is het Kennisinstituut voor de installatiesector).

Sinds de uitbraak van Legionella in Bovenkarspel al betrokken bij het uitvoeren van risicoanalyses en opstellen van beheersplannen voor leidingwaterinstallaties, lid van de eerste ISSO Kontaktgroep die verantwoordelijk was voor het opstellen van ISSO 55.1 “Handleiding Legionellapreventie in leidingwater”. Per 1 oktober 2015 fulltime in dienst bij ISSO en o.a. eindverantwoordelijk voor alle publicaties op het gebied van Legionella Preventie. Ze heeft zitting in de NEN normsubcommissie ‘Functionele eigenschappen van leidingwaterinstallaties’, de werkgroep Waterwerkbladen en het Landelijk Overleg Platform LegionellaPreventie (LOPL).

 

 

Peter de Ruig

Peter de Ruig

Peter de Ruig is docent installatietechniek. Al ruim dertig jaar draagt hij zijn kennis over aan (aankomend) installateurs met betrekking tot het ontwerpen, realiseren, controleren en beheren van zowel leidingwaterinstallaties als gasinstallaties.Tijdens specifiek op legionellapreventie gerichte cursussen wordt niet alleen kennis overgedragen, maar ook ieders persoonlijke verantwoordelijkheid benadrukt.

Zeker zo belangrijk is het werken aan de motivatie van alle personen die werkzaam zijn aan of met leidingwaterinstallaties. Van monteur tot verzorgende. Naast te weten wat je moet doen, is het zeker zo belangrijk om te weten waarom je dat moet doen. De menselijke factor is even belangrijk als de techniek. Tijdens cursussen heeft Peter met vijf ervaringsdeskundige mogen kennismaken. Hun persoonlijke verhaal heeft hem pas goed doen beseffen welke impact een legionellabesmetting heeft op een mens.