Adviesraad

De Adviesraad Legionella Preventie (A.L.P.) is geïnstalleerd op 17 februari 2001. De leden zijn:

 

De heer dr. René Jonkers

De heer dr. René Jonkers

Internist/longarts NVALT, AMC Amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer prof. dr. J.M. Prins

De heer prof. dr. J.M. Prins

Jan Prins is hoogleraar Infectieziekten in het AMC. Hij is daar opleider in de differentiatie Infectieziekten binnen de Interne Geneeskunde, en hoofd van de hiv-poli van het AMC. Hij doet onderzoek naar de kwaliteit van antibioticagebruik, en was indertijd nauw betrokken naar het onderzoek naar de slachtoffers van de Legionella-uitbraak in Bovenkarspel. Landelijk is hij voorzitter van de SWAB, de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid, en eindredacteur van het Nationale Antibioticaboekje van de SWAB.

 

 

 

 

Irene van Veelen

Ing. Irene van Veelen

Projectcoördinator bij Stichting ISSO op het gebied van Water & Gas (ISSO is het Kennisinstituut voor de installatiesector).

Sinds de uitbraak van Legionella in Bovenkarspel al betrokken bij het uitvoeren van risicoanalyses en opstellen van beheersplannen voor leidingwaterinstallaties, lid van de eerste ISSO Kontaktgroep die verantwoordelijk was voor het opstellen van ISSO 55.1 “Handleiding Legionellapreventie in leidingwater”. Per 1 oktober 2015 fulltime in dienst bij ISSO en o.a. eindverantwoordelijk voor alle publicaties op het gebied van Legionella Preventie. Ze heeft zitting in de NEN normsubcommissie ‘Functionele eigenschappen van leidingwaterinstallaties’, de werkgroep Waterwerkbladen en het Landelijk Overleg Platform LegionellaPreventie (LOPL).

 

Dennis Gommers

Dennis Gommers 

Fysiotherapeut Amsterdam UMC, locatie AMC, Specialisme Post Intensive Care Syndroom.

Voorbeelden van veel voorkomende problemen zijn onder meer verminderde concentratie, minder energie, spierzwakte en herbeleving van de IC opname. In 2012 zijn deze klachten samengevat onder de term Post Intensive Care Syndroom, kortweg PICS. Ik kan u informatie geven over het ontstaan en het behandelen van PICS, zowel op de IC als na de IC opname.