Uitbraak Schijndel

De zoektocht naar de bron gaat onverminderd door. De wetenschap hoe men ziek is geworden is de basis van een heel traject naar herstel.
En wat nu? Lees de informatie, info@stvz of brochure lange termijn gevolgen.
Deel onze informatie met huisarts, GGD, behandelend arts in het ziekenhuis, revalidatiecentrum en arbodienst!