Graag geven wij u advies op welke wijze u de risico’s op een legionellabesmetting kunt verkleinen. Wat kunt u doen indien er tijdens de vakantie een besmetting wordt opgelopen.

Voorlichting 

Als Stichting Veteranenziekte geven wij vaak voorlichting op beurzen. Wij delen daar diverse folders uit en raden mogelijke reizigers aan om deze folders bij de reisdocumenten toe te voegen.

Onze folders kunt u downloaden op onze website (druk op onderstaande knop voor de folders incl. Engelse versie voor in het buitenland).

Hoe kunt u besmet raken? 

Als water zich in nevelvorm in de lucht bevindt, kan de bacterie ingeademd worden. Dit kan een besmetting veroorzaken.

De veteranenziekte is niet door personen overdraagbaar.

Waar bevindt de legionellabacterie zich?


De legionellabacterie komt voor in de grond en in (leiding)water, in kleine aantallen, dan is de bacterie niet schadelijk. Het gevaar van de bacterie is dat zij zich tussen een temperatuur van 25 en 55 ºC explosief kan vermenigvuldigen. Vooral als het water bij deze temperatuur stilstaat kunnen meerderen bacteriën snel aangroeien. Dit kan voorkomen worden door sterke en regelmatige doorstroming van het water.

25%

Volledig arbeidsongeschikt na een legionellabesmetting (van de 90% die last hebben van restverschijnselen)

80%

> 5 jaar restklachten te houden

90%

Restklachten zoals vermoeidheid, pijn aan spieren en gewrichten en concentratieproblemen

Stel vooraf kritische vragen bij uw reisaccommodatie of reisorganisatie! 

Tijdens uw keuze kunt u vooraf ook uw beoogde accommodatie raadplegen op welke wijze zij met legionellapreventie omgaan. Deze vraag is voor de meeste partijen nieuw mede omdat zij hier zelden mee geconfronteerd worden. Maar laten wij als consument hier een begin mee maken. Op deze wijze kunt u al een inschatting maken van de door u te nemen voorzorgsmaatregelen.

Wij hopen dat in de toekomst inspecteurs meer toezien op legionellapreventie en meenemen in hun beoordeling. Hierdoor kunnen veel problemen worden voorkomen.

Aankomst

Uiteraard hopen wij dat uw accommodatie qua legionellapreventie alles op orde heeft. Indien u daarover twijfelt kunt u natuurlijk altijd met de receptie of reisorganisatie van uw verblijf contact opnemen.

Spoelen. Ook bij thuiskomst als u langer dan een week afwezig bent geweest.

Indien u twijfelt over legionellapreventie op uw verblijf dan kunt u ook een aantal acties zelf ondernemen.

Wij raden u aan om alle tappunten in uw verblijf te spoelen en de inhoud van de leidingwaterinstallatie te verversen. Dit geldt voor zowel warm- en koud water. Laat de kranen ongeveer 5 minuten goed doorspoelen. Het grootste gevaar zit met name in de aerosolvormende tappunten (voorbeeld, de douchekop is een aerosolvormend/vernevelend tappunt)

Voordat u de douchekop gaat spoelen kunt u het beste een emmer met water vullen. Vervolgens plaats u de douchekop onder het water en plaats daar een handdoek of theedoek omheen. Daarna spoelt u zowel de warm- als koud waterkraan gedurende 5 minuten door. Uiteraard gaan wij ervanuit dat de emmer overloopt en dat het water naar het afvoerputje stroomt.

Indien het niet mogelijk is om de douchekop te verwijderen dan kunt u het beste de ruimte goed ventileren (ramen openzetten). Onze voorkeur gaat er naar uit dat u de douchekop met een natte doek afdekt zodat er een minimale verneveling ontstaat. Vervolgens kunt u starten met het spoeltraject.

Bij twijfel kunt u er altijd voor kiezen om de douchekop van de doucheslang te verwijderen en dat u alleen onder de straal gaat douchen.

Aandachtspunt:

Als u gespoeld heeft dan betekend het niet dat er geen legionella meer in de leidingwaterinstallatie zit! Alert blijven is het allerbelangrijkste!

Wat zijn symptomen van de veteranenziekte?

De tijd tussen besmetting met de bacterie en de eerste ziekteverschijnselen is 2 tot 18 dagen. Verschijnselen kunnen zijn:

  • Snel opkomende hoofdpijn
  • Spierpijn
  • Een ziek gevoel
  • Hoge koorts
  • Hoesten
  • Kortademigheid
  • Grote vermoeidheid
  • Verwardheid.

Hoe is de ziekte te behandelen?

De veteranenziekte is goed te behandelen als de arts z.s.m. de juiste antibiotica voorschrijft. Het kan echter lange tijd duren voordat de patiënt weer helemaal de oude is. Bij te late behandeling kan de patiënt overlijden.

Dus bij het vermoeden van een legionellabesmetting zo snel mogelijk een arts consulteren en laten testen voor een snelle start van de behandeling.