Wilt u Stichting Veteranenziekte helpen door middel van sponsoring?

Neem contact met ons op en wij kunnen dan samen de wensen en mogelijkheden bespreken. Graag ontvangen wij uw bericht op: info@StVZ.nl  of penningmeester@StVZ.nl

Onze kerntaken: Lotgenotencontact, voorlichting, lotgenotenbehartiging.

Beloningsbeleid: Onze vrijwilligers werken onbezoldigd. Het statutaire bestuur ontvangt de wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding.

Donaties, sponsoring en kosten zijn te vinden in de jaarrekening.

Weet u al dat wij een ANBI(Algemeen nut beogende instelling)-status hebben?

Nalaten

U kunt Stichting Veteranenziekte ook een legaat nalaten. Omdat Stichting Veteranenziekte een ANBI (Algemeen nut beogende instelling) is hoeft er geen erfbelasting te worden betaald en komt het legaat volledig terecht bij het goede doel. RSIN Fiscaal nr. 8103.82.714

Hartelijk dank voor uw steun.

Het bestuur.