Het blad van de stichting, met verhalen en informatie info@StVZ blijven we verspreiden per post aan onze donateurs, sponsoren, ziekenhuizen en andere belangstellenden.

Wilt u het blad ook per post ontvangen? Neem contact met ons op.

2021 nieuwste uitgave

Jaargang 23

Nieuwsbrief t/m zomer 2021

De gedrukte versie van de nieuwsbrief t/m zomer 2021 heeft een oplage van 600 stuks, 4 x per jaar. Onder de doelgroep vallen lotgenoten, donateurs, artsen, GGD’s en andere belangstellenden.

De digitale versie van de reeds verspreide versies kunt u hieronder vinden.

2021

jaargang 23

2020

jaargang 22

2019

jaargang 21

2018

jaargang 20

2017

jaargang 19

2016