boek "Legionella... een ramp!" geschreven door Sanny de Zoete

In het boek ‘Legionella… een ramp!’ hebben Sanny de Zoete (in 2005 zelf besmet tijdens een vakantie in Korfoe) en Wouter Jong (medewerker crisisbeheersing Nederlands Genootschap Burgemeesters) geprobeerd om de ramp, tien jaar na dato, alsnog een gezicht te geven. Nabestaanden, familieleden en slachtoffers zelf vertellen hun verhaal. Een legertje deskundigen, onder wie Borst en Van der Velden, doet dat ook. Vaak aangrijpend, soms hoopgevend.