Voorbeelden van veel voorkomende problemen na een IC opname zijn onder meer verminderde concentratie, minder energie, spierzwakte en herbeleving van de IC opname. In 2012 zijn deze klachten samengevat onder de term Post Intensive Care Syndroom, kortweg PICS.

Hierbij vind u de link naar de pdf voor de presentatie die Dennis Gommers heeft gegeven tijdens onze bijeenkomst in 2019.

Fysiotherapeut Amsterdam UMC, locatie AMC, Specialisme Post Intensive Care Syndroom.

Voor meer informatie: www.icconnect.nl