42 meest gestelde vragen over legionella

Hieronder vindt u een inventarisatie van de meest gestelde vragen over de Legionella-bacterie en de antwoorden daarop. Dit informatieblad is bedoeld voor organisaties en instanties die zelf voorlichting geven over de Legionella-bacterie. Naast dit informatieblad hebben het ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport en het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een publieksfolder uitgegeven met de 25 meest gestelde vragen over Legionella. Deze folder is te verkrijgen op het postkantoor en bibliotheken en bij het distributiecentrum VROM (tel. 079-3449449; 40 cent per minuut; distributienummer 22668).

Deze informatie is samengesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Volkshuisvesting,Ruimtelijke Ordening en Milieu in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Vereniging van Exploitanten van Waterleidingsbedrijven in Nederland (VEWIN), de Consumentenbond, bubbelbadbedrijven, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Westfriese Flora. De vragen en antwoorden zijn onderverdeeld in categorieën:

——————————————————————————–

Inhoudsopgave

——————————————————————————–

1 Ziekte/ziekteverschijnselentropisch

2 Vragen m.b.t. de thuissituatie (particulieren)

3 vragen die betrekking hebben op openbare zwemgelegenheden/sauna’s/whirlpools en grootschalige publieksevenementen

4 Vragen met betrekking tot besmetting tijdens vakantie

5 Vragen van beheerders van drinkwater-installaties van instellingen

6 Vragen over bubbelbaden

7 Risico’s op de werkplek

8 Overige

——————————————————————————–

Dit is een gezamenlijke uitgave van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag, (Internet: www.minvws.nl) en het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Postbus 20951, 2500 EZ Den Haag,(Internet: www.minvrom.nl) in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWIN), de Consumentenbond,bubbelbadbedrijven, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Westfriese Flora. Aan de inhoud van dit informatiedocument kunnen geen rechten worden ontleend.