Ontstaan

Wat was de aanleiding?


De Stichting Veteranenziekte, voorheen Stichting Flora Veteranenziekte, is ontstaan na de grootste legionella-uitbraak ter wereld in maart 1999. Na deze legionella-explosie tijdens de Westfriese Flora overleden – tot nu toe – 32 mensen aan de gevolgen van de veteranenziekte; meer dan 200 mensen werden ernstig ziek. Veel van deze mensen sloten zich aan bij de stichting.
Sindsdien hebben ook mensen die elders de ziekte hebben opgelopen, in binnen- of buitenland, zich aangemeld bij de stichting.

Voorlichting 

Als Stichting Veteranenziekte geven wij vaak voorlichting op vakantiebeurzen. Wij delen daar diverse folders uit en raden de mogelijke reizigers aan om deze folders bij de reisdocumenten toe te voegen.

Onze folders kunt u downloaden op onze website (druk op deze link voor de  folders incl. Engelse versie voor in het buitenland).

Welke activiteiten onderneemt de Stichting?


Volgens officiële bronnen waren er in 1999 in Nederland 45 legionellabesmettingen; in 2000 ruim 250. Er is dus veel werk aan de winkel. Twee keer per jaar houdt de Stichting Veteranenziekte lotgenotenbijeenkomsten voor slachtoffers en hun familieleden, waarbij deskundigen aanwezig zijn. Ook verschijnt er vier keer per jaar een nieuwsbrief met actuele informatie, die de donateurs thuisgestuurd krijgen. De stichting heeft in 2000 in Bovenkarspel een gedenkplaats (De Bomentuin) onthuld voor nabestaanden en familieleden van slachtoffers. Verder onderhoudt de stichting contacten met de ministeries van VWS en VROM, artsen en GGD’s.

Symbool (logo)

De vlinder is een insect dat gedurende haar leven een wonderbaarlijke transformatie doormaakt van rups, via pop, naar vlinder. Voor veel mensen hebben vlinders een symbolische waarde.

Er zijn ook mooie verhalen over vlinders die tijdens belangrijke momenten/gebeurtenissen gezien worden. Dit gevoel is vaak onbeschrijfelijk (uiteraard is dit persoonlijke kwestie).

De transformatie van rups, via pop naar vlinder sluit naar ons inziens ook aan bij de veranderingen, wijzigingen, verbeteringen die wij binnen en buiten de Stichting Veteranenziekte ook ondervinden. Hiermee bedoelen wij met name alle mooie initiatieven rondom de Veteranenziekte.

Wat zal de toekomst brengen?


Vanaf 2001 richt de stichting, uitgebreid met een technisch adviseur, zich vooral op het voorkómen van Legionella. Zij probeert ook in Europees verband actief te zijn en de (inter)nationale wetgeving over Legionella te verscherpen. Er is een Adviesraad Legionella Preventie gevormd van wetenschappers, politici en medici, die de stichting terzijde staat.

Het adres van de door de stichting gerealiseerde bomentuin is: Spoorsingel t/o nummer 72 te Bovenkarspel.

Een luisterend oor voor je vragen over Legionella?

Stichting veteranenziekte

De Stichting Veteranenziekte wil graag in contact komen met personen die de veteranenziekte hebben of hebben gehad, of die te maken hebben (gehad) met een ander ziektebeeld dat is gerelateerd aan legionellabesmetting – en die nog niet bekend zijn bij en met de Stichting.