Wiebe Pool Foundation biedt studenten kansen

Stichting stimuleert onderzoek naar technieken voor schoner en veiliger water

In Utrecht is de oprichting bekend gemaakt van de Wiebe Pool Foundation. Deze stichting wil studenten stimuleren onderzoek te doen naar het ontwikkelen van technieken die moeten bijdragen aan het schoner en veiliger maken van drink- en proceswater in Nederland. Het accent komt daarbij te liggen op onderzoek naar elektrochemische technieken in combinatie met waterbehandeling.

De stichting is opgericht door Holland Water ter gelegenheid van de 65e verjaardag van Wiebe Pool. Deze doctorandus, autoriteit op het gebied van waterbehandeling, is al vele jaren verbonden aan de onderneming uit Driebergen.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 29 november is Pool benoemd tot erevoorzitter van de naar hem vernoemde foundation. Vanaf komend jaar kunnen jonge onderzoekers aanspraak maken op een onderzoeksplek bij Holland Water en daar onder deskundig toezicht van Pool research verrichten.

Pionier
Wiebe Pool geldt als een pionier op het gebied van toegepaste elektrochemische processen en technologie. Zo was hij voorloper bij de ontwikkeling van bodemsaneringstechnieken waarbij de vervuilde bodem ter plaatste wordt gereinigd in plaats van te moeten worden afgegraven en afgevoerd. Pool heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in waterbehandeling. Hij is één van de bepalende personen geweest bij de ontwikkeling van de Bifipro® van Holland Water. Deze apparatuur gaat met koper- en zilverionen succesvol legionella en biofilmgroei in drink- en proceswater te lijf.

7.200 euro voor St. Veteranenziekte
Tijdens de bijeenkomst in Utrecht mocht Pool vrijdag direct de eerste officiële daad namens zijn foundation uitvoeren. Pool bood de Stichting Veteranenziekte (die zich inspant voor slachtoffers van legionellabesmetting) mede namens Holland Water een cheque aan ter waarde van € 7.200,–. Eerder was al eens € 2.800,– geschonken na honderd verkochte Bifipro®-systemen. Met deze gift komt Holland Water een belofte na om na tweehonderd verkochte systemen de Stichting Veteranenziekte financieel te ondersteunen.