Warme minister

Datum: 15 februari

Onder vooralsnog mysterieuze omstandigheden is mevrouw Els Borst-Eilers deze week gestorven. In de vele bespiegelingen over haar betrokken en integere persoonlijkheid bleef minstens een aspect achterwege. Als minister van Volksgezondheid bezocht mevrouw Borst in 1999 en 2000 maar liefst drie keer een bijeenkomst van nabestaanden van de vrijwel vergeten Legionellaramp in Bovenkarspel, voorjaar 1999. Daarbij stierven minstens 32 mensen en werden honderden mensen ernstig ziek, dikwijls met jarenlange gevolgen. Door haar nadrukkelijke betrokkenheid zo frequent te tonen heeft mevrouw Borst-Eilers toen de Nederlandse overheid een warm gezicht gegeven. Slachtoffers en nabestaanden stak zij welgemeend een hart onder de riem. Wij danken haar daarvoor.

Namens Bestuur Stichting Veteranenziekte,
Bovenkarspel,
Fred Bertrand, voorzitter
Nico Hoffer, oud-secretaris