Vragenlijst Europese Commissie over drinkwater

De Europese Commissie is als vervolg op haar mededeling over het Burgerinitiatief Right to Water een publieke consultatie gestart met betrekking tot drinkwater. Via deze consultatie wil zij te weten komen of, en zo ja, wat er volgens de burger moet worden gedaan om het aanbod van goed drinkwater te verbeteren. De EC zal deze consultatie gebruiken om te onderbouwen of en welke onderdelen op Europees niveau opgepakt gaan worden. Daarnaast zal de consultatie ook gebruikt worden voor de onderbouwing van de besluitvorming voor de herziening van de Drinkwaterrichtlijn.

U vindt deze vragenlijst door te klikken op onderstaande link: http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_en.htm.

N.B. Recente beleidsstandpunten over de mededeling van de EC en drinkwater treft u aan in de Beleidsnota Drinkwater, en eveneens in het onlangs naar de Tweede Kamer gestuurde BNC Fiche Water en Sanitatie.

Graag wijzen wij op het belang van het invullen van de vragenlijst van de Europese Commissie.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu