Verhoogd aantal meldingen van legionellose

Het aantal meldingen van patiënten met legionellose in augustus 2014 was verhoogd: er waren op 10 september in totaal 78 patiënten met een eerste ziektedag in augustus. Dit is het hoogste aantal patiënten in 1 maand sinds de epidemie van 2010 toen er in augustus 137 patiënten waren. In 2011 en 2013 waren er in augustus respectievelijk 50 en 52 meldingen en in 2012 werden er in augustus 25 patiënten gemeld. Van de 78 meldingen hebben 33 mensen de infectie in Nederland opgelopen, 27 in het buitenland en van 18 mensen is deze informatie nog niet beschikbaar. Aangezien juli vrij warm was en augustus zeer nat, is het hogere aantal meldingen in augustus niet onverwacht. Uit onderzoek is gebleken dat dit weer-patroon meer Legionella- infecties tot gevolg kan hebben. Er zijn door de Bronopsporings Eenheid Legionella-pneumonie (BEL) geen grote clusters of bijzondere bronnen gesigna- leerd. Vanuit andere Europese landen zijn geen berichten vernomen over een verhoogd aantal legionellosepatiënten. (Bronnen: RIVM, BEL, Brandsema et.al)

Bron: www.rivm.nl

Volg ons: