VACATURE PENNINGMEESTER

Algemeen:

De activiteiten van de Stichting Veteranenziekte zijn gericht op lotgenotencontact, informatievoorziening en/of (aandoening specifieke) belangenbehartiging. Voor meer informatie over onze Stichting kunt u vinden op deze website. De functie is per direct beschikbaar.

Functie-inhoud:

 • neemt deel aan ongeveer 4 bestuursvergaderingen per jaar;
 • adviseert het bestuur inzake het financieel beheer;
 • stelt de begroting en de financiële jaarrapportage op volgens de statuten en richtlijnen;
 • maakt kosten-/batenanalyses ten behoeve van de aanschaffing van goederen en materieel;
 • tijdbelasting ca. 4 uur per 4 weken.

Wij zoeken iemand die:

 • budgetten kan beheren;
 • voorstellen kan beoordelen op hun financiële haalbaarheid;
 • bestuursleden uitleg kan geven over financiële kwesties;
 • een meerjarenbegroting en een financieel jaarverslag kan opstellen;
 • goed overweg kan met zijn of haar computer en liefst in bezit van een auto.

Wij bieden:

 • begeleiding en ondersteunende cursussen;
 • een onkostenvergoeding;
 • een gratis bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering;

Aanmelden of meer informatie:

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot onze Voorzitter, Esther Huygen. Mailadres: voorzitter@stichtingveteranenziekte.nl.

Website: Vacature Penningmeester

Volg ons: