TVVL onderscheidingen tijdens Jaarvergadering

Vorige week vrijdag vond de TVVL Jaarvergadering 2012 in Scheveningen plaats. In totaal namen vijf TVVL-leden een onderscheiding in ontvangst. Ing. Rienk Visser ontving de BJ Maxprijs, ing. Hans Besselink, drs.ing. Aart van Gelder en prof.ir. Rob Kouffeld werden benoemd tot lid van verdienste en dr. Laure Itard ontving de Rehva Professional Award.

Ing. Rienk Visser winnaar BJ Maxprijs 2012
Traditiegetrouw wordt de BJ Maxprijs tijdens de TVVL Jaarvergadering uitgereikt aan een persoon die een studie of onderzoek heeft gepubliceerd op een voor alle geïnteresseerden toegankelijke wijze.
De keuze van de jury bestaand uit voorzitter prof.ir. Wim Zeiler, dr.ir. Philomena Bluyssen en drs.ir. Martijn Kruijsse viel op ing. Rienk Visser. “Dit jaar willen wij onze bijzondere waardering uitspreken voor  een reeks  artikelen in TVVL Magazine alsmede de vele andere publicaties op het gebied van verlichting. Vanwege zijn publicaties, lezingen en andere uitingen over de invloed van verlichting  op de gezondheid en het welbevinden van mensen in gebouwen heeft de jury besloten de B.J. Max prijs 2012 uit te reiken aan Rienk Visser”, aldus Wim Zeiler. Ing. Rienk Visser nam de prijs in ontvangst uit handen van de voorzitter van de BJ Max stichting Ferry de Vries.

Rienk Visser heeft naast publicaties in verschillende vakbladen twee boeken geschreven over de toepassingsmogelijkheden van verlichting en is eindredacteur van het Handboek Verlichtingstechniek van Sdu Uitgevers. Daarnaast is hij lid van diverse commissies van de NSVV, trekker van de werkgroep Museumverlichting van de NSVV en Professional Member van PLDA, de Professional Lighting Designers’ Association. Hij was lid van de TVVL-afdeling Elektrotechniek en van de commissie Lezingen & Conferenties.

Leden van verdienste
De drie leden van verdienste ontvingen de reversspeld en de oorkonde uit handen van TVVL-voorzitter Ferry de Vries wegens hun grote inspanningen voor de vereniging en de promotie van het vakgebied.
Drs.ing. Aart van Gelder nam de onderscheiding in ontvangst voor zijn jarenlange inzet als lid van het algemeen en dagelijks bestuur en als voorzitter van de commissie jaarverslag en tijdschrift commissie. Binnen de nieuwe structuur vervult Aart van Gelder de functie van pijlervoorzitter Impuls.
Ook ing. Hans Besselink werd onderscheiden voor zijn inspanningen als voorzitter afdeling Klimaattechniek, voorzitter Technische Raad en docent van verschillende cursussen. In de nieuwe TVVL vervult Hans de rol van delegate bij zusterverenigingen Rehva en Ashrae.
Tenslotte is prof.ir. R.W.J. Kouffeld benoemd tot lid van verdienste. Rob Kouffeld heeft als voorzitter van de voordrachtscommissie een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van het nieuwe bestuur. Daarnaast was Rob Kouffeld lid van het bestuur, lid en voorzitter van de bestuurscommissie Lezingen & Conferenties en lid van de commissie regionale activiteiten.

Rehva award voor dr. Laure Itard
Dr. Laure Itard werd onderscheiden met de REHVA Professional Award for Sciences en ontving de onderscheiding namens de president van REHVA, prof. dr. Michael Schmidt uit handen van ir. Jan Aufderheijde in zijn hoedanigheid als Board member/ Vice President van REHVA. Ontving Laure Itard vorig jaar nog de B.J. Max prijs, blijkt uit het toekennen van deze REHVA Award, dat de erkenning voor haar werk ook internationaal is. Normaliter worden dergelijke awards uitgereikt tijdens de REHVA Annual Meeting, maar juist om extra attentiewaarde voor de ontvanger te creëren, is uitreiking tijdens een bijzonder eigen evenement van de nationale organisatie ook een mogelijkheid.

TVVL
TVVL is het Platform voor mens en techniek en bestaat sinds 1959. TVVL is een belangrijk kennisplatform op het gebied van utiliteitsbouw en installatietechniek in Nederland en telt circa 1200 persoonlijke leden en 500 begunstigers/bedrijfsleden. TVVL bundelt kennis en ervaring uit de verschillende vakgebieden verspreidt deze, ook internationaal, en stelt deze ter discussie.

Volg ons: