TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken: Vakbekwaamheidseisen legionellapreventie-adviseur aangescherpt

Vanaf 1 mei 2013 is de nieuwe versie van de Nationale Beoordelingsrichtlijn (BRL) 6010 ‘Legionellapreventie-advies voor collectieve leidingwaterinstallaties ‘ van toepassing. Een belangrijke aanpassing betreft de vakbekwaamheidseisen voor het personeel van het te certificeren bedrijf. Een herziening van BRL 6010 ‘Legionellapreventie-advies voor collectieve leidingwaterinstallaties ‘ was nodig in verband met nieuwe aanwijzingen van de Raad voor Accreditatie (RvA) en door de inwerkingtreding van het Drinkwaterbesluit (DWB) in juli 2011.

Op het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken, dat op 12 juni a.s. plaatsvindt in Theater De Flint in Amersfoort, wordt ingegaan op de nieuwe versie van BRL 6010. De rol en de verantwoordelijkheid van de preventieadviseur is belangrijk groter geworden dan vóór de inwerkingtreding van het Drinkwaterbesluit 2011. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de nieuwe BRL 6010 voor de vakbekwaamheid van de legionella-adviseur een uitgebreider en concreter pakket van eisen aan kennis, begrip en vaardigheden is opgenomen.

In deze vierde editie van het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken komen verder innovaties op gebied van Sanitaire Technieken en legionellapreventie aan de orde die mede de veiligheid van moderne installaties moeten bevorderen. De onderwerpen die deze dag de revue passeren zijn vacuümriolering, gescheiden vrijverval-rioleringssystemen, legionellapreventie, alternatieve legionella- beheerstechnieken, volledige ontzorging van legionellapreventie en nieuwe rekenregels voor collectieve leidingwaterinstallaties.

Informatie en aanmelden
Bezoek voor meer informatie, het volledige programma en het aanmeldformulier voor het Congres en voor de bedrijvenmarkt de website www.tvvl.nl. Het symposium vindt plaats op 12 juni a.s. in Stadshal Theater de Flint, Coninckstraat 60, 3811WK, Amersfoort. Ontvangst om 12.45 uur en aanvang om 13.15 uur.

TVVL
TVVL is het Platform voor mens en techniek en bestaat sinds 1959. TVVL is een belangrijk kennisplatform op het gebied van utiliteitsbouw en installatietechniek in Nederland en telt circa 1000 persoonlijke leden en 500 begunstigers/bedrijfsleden. TVVL bundelt kennis en ervaring uit de verschillende vakgebieden verspreidt deze, ook internationaal, en stelt deze ter discussie.

Volg ons: