TVVL-leden kiezen voor nieuw bestuur

PERSBERICHT
Leusden, 16 november 2011

Tijdens de extra Algemene Ledenvergadering van 16 november jl. in Amersfoort stemden de TVVL-leden bij acclamatie in met de voordracht van het nieuwe bestuur. Het nieuwe TVVL-bestuur bestaat uit: ing. Ferry de Vries, voorzitter, ir. Maarten Bruinsma, secretaris/penningmeester en vier portefeuillehouders van de pijlers: Jan Kerdel, Regionetwerk; ir. Nancy Westerlaken, Kennisplein; dr.ir. Joost van Hoof, Impuls en ing. Jaap Dijkgraaf, Expertisecentrum. Dit bestuur van zes personen bepaalt de strategische koers van de vereniging en ziet er op toe dat er synergie is tussen de pijlers. Ferry de Vries: “Dit nieuwe strategische bestuur is een belangrijk onderdeel van de nieuwe weg die TVVL inslaat. De nieuwe TVVL zal sneller acteren op actuele maatschappelijke vraagstukken en wordt onder andere door het projectmatig werken voor leden en met name jongeren aantrekkelijker, om actief deel te nemen in de vereniging.”

TVVL
TVVL is het Platform voor mens en techniek en bestaat sinds 1959. TVVL is één van de belangrijkste kennisplatforms op het gebied van utiliteitsbouw en installatietechniek in Nederland en telt circa 1200 persoonlijke leden en 500 begunstigers (bedrijfsleden). TVVL bundelt kennis en ervaring uit de verschillende vakgebieden verspreidt deze, ook internationaal, en stelt deze ter discussie.

Bron: www.tvvl.nl

Volg ons: