Toenemende complexiteit sanitaire installaties niet zonder gevaar

De Nederlander heeft zijn gezondheid voor een belangrijk deel te danken aan een kwalitatief uitstekend , doch relatief eenvoudig sanitair systeem. De drinkwater- en afvalwatersystemen in ons land behoren tot de beste ter wereld. De sanitaire installaties in gebouwen, die de systemen koppelen, moeten aan strenge normen voldoen. Dat gaat in het huidige bouwproces niet altijd even gemakkelijk. De complexiteit van de sanitaire installaties is in de afgelopen decennia fors toegenomen. Die ontwikkeling zet zich door als gevolg van meer vraag naar comfort, energiebesparende deelsystemen en duurzaamheidaspecten. Deze factoren staan soms op gespannen voet.

‘We moeten er voor waken dat onder druk van die factoren de almaar complexer wordende sanitaire installaties een bedreiging gaan vormen voor de volksgezondheid die met eenvoudige systemen is opgebouwd’, waarschuwen de experts van de TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken.

Op 12 juni a.s. vindt de vierde editie van het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken plaats. Onder leiding van dagvoorzitter Eric van der Blom, voorzitter van de Expertgroep Sanitaire Technieken van TVVL, komen innovaties op gebied van Sanitaire Technieken en legionellapreventie aan de orde die mede de veiligheid van moderne installaties moeten bevorderen. De onderwerpen die deze dag de revue passeren zijn vacuümriolering, gescheiden vrijverval-rioleringssystemen, legionellapreventie, alternatieve legionella- beheerstechnieken, volledige ontzorging van legionellapreventie en nieuwe rekenregels voor collectieve leidingwaterinstallaties.

De praktijk van het ontwerp en aanleg van vacuümriolering in het concept van nieuwe sanitatie, zoals toegepast in Sneek, wordt toegelicht. Op de Hogeschool Windesheim in Zwolle functioneert al weer enkele jaren een gescheiden rioleringssysteem voor de inzameling van geel water (urine). Tegen welke problemen is het facilitair management in de praktijk aangelopen en welke maatregelen zijn getroffen?

In de ST-33 voorstudie zijn verschillende oplossingsrichtingen onderzocht voor de temperatuurbeheersing in leidingschachten om groei van legionella in waterleidingen tegen te gaan. De regelgeving voor toepassing van alternatieve legionella beheerstechnieken is complex. Er is een nieuw document beschikbaar waarin die regelgeving nader wordt toegelicht. Welke legionella beheerstechniek ook wordt toegepast, er zijn altijd beheersmaatregelen nodig. Eigenaren van leidingwaterinstallaties zijn zich daarvan bewust, voeren die maatregelen ook uit, maar worstelen vaak met de administratie van het logboek. In de praktijk is een volledige ontzorging van legionellapreventie mogelijk met innovatieve hulpmiddelen.

Voor het dimensioneren van collectieve leidingwaterinstallaties zijn in de herziene ISSO-publicatie 55 nieuwe rekenregels opgenomen voor woongebouwen, kantoren, hotels en zorginstellingen. De rekenregels geven de maximum moment volumestroom (MMV) voor koud en warm water en het maximum warm water volume (MWW) in verschillende tijdseenheden, zoals bijvoorbeeld per uur of per dag. De rekenregels zijn beschikbaar als praktisch gereedschap in de vorm van Excelbestanden.

Informatie en aanmelden
Bezoek voor meer informatie, het volledige programma en het aanmeldformulier voor het Congres en voor de bedrijvenmarkt www.tvvl.nl. Het symposium vindt plaats op 12 juni a.s. in Stadshal Theater de Flint, Coninckstraat 60, 3811WK, Amersfoort. Ontvangst om 12.45 uur en aanvang om 13.15 uur.

TVVL
TVVL is het Platform voor mens en techniek en bestaat sinds 1959. TVVL is een belangrijk kennisplatform op het gebied van utiliteitsbouw en installatietechniek in Nederland en telt circa 1200 persoonlijke leden en 500 begunstigers/bedrijfsleden. TVVL bundelt kennis en ervaring uit de verschillende vakgebieden verspreidt deze, ook internationaal, en stelt deze ter discussie.

Volg ons: