Symposium Revalidatie en Mantelzorg

Veel mantelzorgers vangen de revalidant thuis op en zijn nauw betrokken bij de behandeling. Zij zijn een belangrijke factor in het doelmatig verlopen van het revalidatieproces. De overheid doet een steeds groter beroep op de informele zorg. Professionele zorg is pas mogelijk als iemand – ook met steun van de omgeving – niet meer zelfredzaam is. De rol van de mantelzorger wordt dus steeds groter.In dit licht is het opvallend dat uit onderzoek blijkt dat er mantelzorgers zijn die helemaal geen direct contact hebben met het revalidatiecentrum.

Deze nieuwe werkelijkheid staat centraal in de revalidatie staat centraal in het symposium ‘Revalidatie en mantelzorg’. Wat kunnen we verwachten in de nabije toekomst en wat kunnen we leren van de ervaringen die opgedaan zijn met mantelzorgers en de ondersteuning?

Medewerkers revalidatiecentra, verpleeghuizen, mantelzorgondersteuning en ook ervaringsdeskundige revalidanten, mantelzorgers en zorgvrijwilligers zijn van harte uitgenodigd bij dit symposium op 13 november 2013 in Utrecht.

Meer informatie
Week Chronisch Zieken: www.chronischziek.nl
E-mail: juliette@chronischziek.nl

Aanmelden
https://docs.google.com/forms/d/1FSJDsBp2icxse6AwMbXCWPMvbXHE4mh9OCIeppNJzC0/viewform

Volg ons: