Strijd rond legionellasysteem

Door Eric Molenaar

Hoorn – Octant Mondzorg in Hoorn, een van ‘s lands grootste centra van tandartspraktijken, moet een erkend preventiesysteem tegen legionella laten slopen omdat alleen ziekenhuizen en andere ‘prioritaire instellingen’ dit volgens de wet mogen hebben. ,,We zullen dit tot het bittere eind aanvechten”, zegt woordvoerder Jacques Dekker.

Octant is in 2005 opgericht. Vijf tandartspraktijken en een orthodontistenpraktijk werken onder één dak samen. Jaarlijks liggen er 26.000 patiënten in de stoelen. Aangezien boortjes met water worden gekoeld komen velen van hen in aanraking met waternevel, dat de legionellabacterie kan overbrengen. Om risico zo veel mogelijk te vermijden is bij de inrichting van het gebouw een geavanceerd systeem aangelegd dat de waterleidingen moet vrijwaren van legionella. Kosten: 30.000 euro en voor inspectie en bemonstering jaarlijks nog eens 6000 euro. Het door Kiwa goedgekeurde ICA-systeem van Ateca brengt door electrolyse koper- en zilverionen in het water. Die zorgen dat bacteriën afsterven. Ateca garandeert dat de installatie legionellavrij is.

De overheid wil voorkomen dat stoffen aan het drinkwater worden toegevoegd. Uitzondering zijn ‘prioritaire instellingen’, waarin zich in het verleden legionellabesmettingen hebben voorgedaan. Op de lijst staan ziekenhuizen, maar ook inrichtingen waar mensen logeren, zwembaden en zelfs wegrestaurants met openbare douchefaciliteiten. Daar zou het ICA-systeem wel mogen. Maar Octant moet het nu verwijderen. Op straffe van een dwangsom, met een maximum van 10.000 euro.

Octant heeft bezwaar gemaakt, maar is in het ongelijk gesteld. Namens het ministerie van infrastructuur en milieu is vastgesteld dat de verzameling van tandartspraktijken naar de letter van de wet geen instelling is die het systeem mag gebruiken. Dekker stelt dat het dan maar tot een wetswijziging moet komen. ,,Er zijn in tandartspraktijken kort geleden legionellabesmettingen geweest. Bij ACTA Amsterdam en afgelopen weekend nog in het tandheelkundig centrum in Groningen. De legionella-uitbraak bij de Flora in Bovenkarspel staat ons nog in het geheugen gegrift. 32 mensen dood, 206 ernstig ziek. Onvoorstelbaar. Dit is bewezen het beste systeem dat er is. Dus we gaan die 10.000 betalen en gaan net zo lang door tot we gelijk krijgen. Octant Mondzorg is al bijna acht jaar legionellavrij, dat willen wij zo houden.”

Het Westfriesgasthuis in Hoorn heeft sinds 2003 een anti-legionellasysteem van Ateca. Sinds dit is geïnstalleerd zijn geen legionellabacteriën van het gevaarlijke soort aangetroffen, meldt woordvoerster Esther Muse.

Directeur Mark Engelenburg van Ateca vertelt dat ook in ouderencentra van Wilgaerden zijn systeem wordt gebruikt. In Schouwburg Het Park in Hoorn is het eind vorig jaar op last van de inspectie verwijderd. De gemeente Hoorn had het daar in 2006 voor 12.500 euro laten installeren.

Engelenburg zou willen dat voor Octant een uitzondering wordt gemaakt. ,,Daar heeft het echt toegevoegde waarde. Octant heeft altijd netjes aan alle regels voldaan, maar de overheid heeft die regels in 2007 veranderd. Het lijkt wel een principekwestie.”

Volg ons: