Roel Theunissen nieuwe directeur TVVL

Op 1 mei 2012 treedt Roel Theunissen in dienst bij TVVL  als directeur verenigingsbureau. In deze functie is Roel verantwoordelijk voor de externe profilering van TVVL en geeft hij leiding aan de acht medewerkers van het verenigingsbureau. Roel Theunissen volgt Jan Aufderheijde op die TVVL in verband met zijn pensionering na 12,5 jaar verlaat.

Roel Theunissen, 43 jaar, heeft na zijn studie bouwkunde aan de TU Delft gewerkt in de uitgeverij- en ICT branche en veel ervaring opgedaan als senior projectmanager, als leidinggevende en als coach.

Structuurwijziging   
Sinds november 2011 is de nieuwe structuur van TVVL van toepassing. Met deze nieuwe structuur heeft TVVL kortere communicatielijnen en werken de leden meer projectmatig samen. Tevens wordt een Maatschappelijke Adviesraad in het leven geroepen die maatschappelijke probleemstellingen aanbrengt. Het verwachte resultaat is dat TVVL sneller kan acteren op actuele maatschappelijke vraagstukken en het aantrekkelijker wordt voor leden en met name jongeren, om deel te nemen in de organen van de vereniging.

TVVL
TVVL is het Platform voor mens en techniek en bestaat sinds 1959. TVVL is een belangrijk kennisplatform op het gebied van utiliteitsbouw en installatietechniek in Nederland en telt circa 1200 persoonlijke leden en 500 begunstigers/bedrijfsleden. TVVL bundelt kennis en ervaring uit de verschillende vakgebieden verspreidt deze, ook internationaal, en stelt deze ter discussie.