Presentatie nieuwe handleiding Legionellapreventie op Nationaal Congres

Op het Nationaal Congres Sanitaire Technieken, dat op 14 juni plaatsvindt in Theater De Flint in Amersfoort, bespreekt ir. Hans van Wolferen (TNO) de nieuwe handleiding voor Legionellapreventie in leidingwater, ISSO-publicatie 55.1. Ing. Hans de Vries van de Inspectie LT van het ministerie van I&M geeft op het congres een toelichting over actuele zaken bij de handhaving van Legionellapreventie.

Van Wolferen, die in 2011 de Legionella Award kreeg toegekend van de Stichting Veteranenziekte, vanwege zijn baanbrekend werk voor de Legionnelapreventie, is de rapporteur van de grondig herziene uitgave van de ISSO-publicatie 55.1. De doelstelling van deze publicatie is informatie en hulpmiddelen te geven om de nieuwe wet- en regelgeving voor legionellapreventie van prioritaire installaties, op een correcte en vooral praktisch uitvoerbare wijze te kunnen nakomen. Wordt voor niet-prioritaire installaties gekozen voor de toepassing van alternatieve fysische technieken, als onderdeel voor de invulling van de algemene zorgplicht, dan moet als gevolg van de verplichte certificering van die technieken, eveneens een beheersplan worden opgesteld waarbij gebruik wordt gemaakt van ISSO-publicatie 55.1 Deze handleiding is niet alleen bedoeld voor legionellapreventie adviseurs die beheersplannen opstellen, maar ook voor ontwerpers, installateurs, onderhoudsbedrijven, controleurs van de drinkwaterbedrijven, producenten en leveranciers die elk hun rol hebben bij het realiseren en beheren van legionellaveilige leidingwaterinstallaties.