Presentatie nieuwe handleiding Legionellapreventie op Nationaal Congres

Op het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken, dat 14 juni plaatsvindt in Theater De Flint in Amersfoort, bespreekt ir. Hans van Wolferen (TNO) de nieuwe handleiding voor Legionellapreventie in leidingwater, ISSO-publicatie 55.1. Ing. Hans de Vries van de Inspectie LT van het ministerie van I&M geeft op het congres een toelichting over actuele zaken bij de handhaving van Legionellapreventie.

Van Wolferen, die in 2011 de Legionella Award kreeg toegekend van de Stichting Veteranenziekte vanwege zijn baanbrekend werk op gebied van Legionnelapreventie is de rapporteur van de grondig herziene uitgave van de ISSO-publicatie 55.1. De doelstelling van deze publicatie is informatie en hulpmiddelen bieden om de nieuwe wet- en regelgeving voor legionellapreventie van prioritaire installaties, op een correcte en vooral praktisch uitvoerbare wijze te kunnen nakomen. Wordt voor niet-prioritaire installaties gekozen voor de toepassing van alternatieve fysische technieken, als onderdeel voor de invulling van de algemene zorgplicht, dan moet als gevolg van de verplichte certificering van die technieken, eveneens een beheersplan worden opgesteld waarbij gebruik wordt gemaakt van ISSO-publicatie 55.1

Deze handleiding is bedoeld voor legionellapreventie adviseurs die beheersplannen opstellen, en voor ontwerpers, installateurs, onderhoudsbedrijven, controleurs van de drinkwaterbedrijven, producenten en leveranciers die elk hun rol hebben bij het realiseren en beheren van legionellaveilige leidingwaterinstallaties.

Informatie en aanmelden
Zie voor verdere informatie en aanmelding voor het Nationaal Congres Sanitaire Technieken www.tvvl.nl.

TVVL
TVVL is het Platform voor mens en techniek en bestaat sinds 1959. TVVL is één van de belangrijkste kennisplatforms op het gebied van utiliteitsbouw en installatietechniek en telt circa 1200 persoonlijke leden en 500 bedrijfsleden. TVVL bundelt kennis en ervaring uit de verschillende vakgebieden, verspreidt deze, ook internationaal, en stelt deze ter discussie.