Toename van patienten met legionella

Het aantal patiënten met Legionella neemt sinds half augustus toe. De GGD Hollands Noorden heeft de afgelopen maand duidelijk meer meldingen ontvangen dan normaal. Ook bij andere GGD’en is een toename van het aantal Legionella-patiënten geconstateerd. Een groot aantal patiënten heeft de ziekte waarschijnlijk in Nederland opgelopen. Tot heden is er geen sprake van een gemeenschappelijke bron. De GGD adviseert zieken met hoge koorts en ernstige kortademigheid contact op te nemen met de huisarts.


In Noord-Holland Noord zijn in de zomermaanden 8 patiënten gemeld, in 2009 waren dit er 2. Landelijk zijn er 122 patiënten gemeld, waarvan 79 patiënten de ziekte waarschijnlijk in Nederland opliepen. De meldingen komen verspreid voor in Nederland en laten geen bijzonderheden zien wat betreft achtergrondkenmerken. De toename lijkt op de situatie van 2006 toen ook in de maand augustus een toename was van legionellose. De weersomstandigheden van 2010 zijn vergelijkbaar met die van 2006: een warme maand juli gevolgd door regenval in augustus. Op welke wijze dit een toename kan verklaren is echter niet duidelijk.

Symptomen
De Legionella bacterie komt wijd verspreid in ons milieu voor en kan bij de mens een ernstige longontsteking veroorzaken. Besmetting vindt plaats door het diep in de longen inademen van kleine, in lucht zwevende druppeltjes water waarin de bacterie zich in grote hoeveelheden ophoudt. Besmetting leidt meestal niet tot zichtbare symptomen. Mensen met een slecht werkend afweersysteem hebben een grotere kans ziek te worden. Het ziektebeeld varieert van een griepachtig beeld met koorts, hoofdpijn, spierpijn en hoesten, dat van voorbijgaande aard, en niet levensbedreigend is, tot een ziektebeeld met ernstige kortademigheid en hoge koorts (longontsteking). Soms zijn er ook klachten van braken en diarree. Een groot deel van de patiënten met een longontsteking raakt verward. De periode tussen besmetting en het ontstaan van klachten bedraagt 2 tot 19 dagen. Meestal ontstaan klachten in de 1e week na besmetting. De ziekte kan niet overgedragen worden van mens tot mens en is goed te genezen wanneer behandeld wordt met het juiste antibioticum.

Naar de huisarts met koorts en kortademigheid
De GGD Hollands Noorden adviseert mensen die klachten hebben van hoge koorts (meer dan 38,5 graden) in combinatie met ernstige kortademigheid, contact op te nemen met de eigen huisarts

Nadere algemene informatie over Legionella is te vinden op www.ggdhollandsnoorden.nl, www.rivm.nl/cib of op deze website.

Volg ons: