ISSO instructiebijeenkomsten voor ‘Veilige leidingwaterinstallaties’

PERSBERICHT

In april, mei en juni 2008 organiseert ISSO de instructiebijeenkomsten ‘Veilige leidingwaterinstallaties’.
Voor het realiseren en in standhouden van veilige leidingwaterinstallaties moet bij installatiebedrijven de kennis van nieuwe voorschriften en richtlijnen tot op de werkvloer aanwezig zijn. “Daarmee moeten de installatiebedrijven snel aan de slag”, zei minister Cramer van VROM bij het in ontvangst nemen van het “Actieplan Veilige Leidingwaterinstallaties” van de installatiesector. Het actieplan is een initiatief van Uneto-VNI , ISSO, OTIB, SEI en TVVL.

De minister heeft daarover de Tweede Kamer geïnformeerd. Installatiebedrijven zijn dus wel “verplicht” hun uitvoerend personeel over die voorschriften en richtlijnen te instrueren. Als onderdeel van het actieplan hebben alle erkende watertechnische installateurs een exemplaar van “Kleintje Legionellapreventie” gekregen. Het actieplan voorziet ook in het organiseren van instructiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor de betrokkenen bij de aanleg en het onderhoud veilige leidingwaterinstallaties. De instructie richt zich op legionellapreventie en het beveiligen van leidingwaterinstallaties tegen terugstroming vanuit (gevaarlijke) toestellen. De instructie wordt afgesloten met een CITO-eindtoets. Deze toets is een verplicht onderdeel voor het verkrijgen van een persooncertificaat. Een klein foutje in de uitvoering kan (zeer) grote gevolgen hebben. Daarop wil geen enkel bedrijf worden aangesproken. Installatiebedrijven die kunnen aantonen dat hun monteurs met succes zijn geïnstrueerd staan er beter voor.

Programma
Tijdens de instructie worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:
Ø Risico’s legionellagroei en terugstroming;
Ø wettelijke voorschriften en technische richtlijnen;
Ø legionellapreventie;
Ø beveiliging tegen terugstroming (WB 3.8 en 4.4B);
Ø onderhoud (WB 1.4G);
Ø toezicht door VROM en Waterleidingbedrijven;
Ø uitgangspunten voor legionellaveilig ontwerpen en aanleggen;
Ø legionellaveilig beheer en onderhoud;
Ø maatregelen in collectieve- en woninginstallaties;
Ø maatregelen tegen terugstroming per installatiecomponent;
Ø schouwen en in kaart brengen bestaande installaties;
Ø werkvoorschriften;

Voor wie?
De instructie is gericht op installateurs, (leidinggevende) monteurs en technici die zich bezighouden met aanleg en onderhoud van leidingwaterinstallaties. De instructie is ook bedoeld voor medewerkers die leidingwaterinstallaties in kaart moeten brengen (schouwen), bijvoorbeeld ten behoeve van het beheersplan legionellapreventie.

Meer informatie
De instructies vinden gespreid over het land plaats. Meer informatie over de locaties en de deelnameprijs vindt u op www.isso.nl

Volg ons: