Persbericht – Roel Theunissen treedt terug als directeur TVVL

TVVL en de directeur Roel Theunissen hebben moeten vaststellen dat er helaas onvoldoende basis is voor verdere samenwerking. Op initiatief van de heer Theunissen is in goede samenspraak besloten dat hij zijn taken als directeur neerlegt.

In de ontstane vacature zal zo spoedig mogelijk worden voorzien.
De directietaken zullen worden waargenomen door de voorzitter van de vereniging, Ferry de Vries.
Naast zijn voorzitterschap is hij tijdelijk aanspreekpunt voor directieaangelegenheden en kan worden bereikt via het verenigingsbureau van TVVL in Leusden.

Het bestuur dankt Roel Theunissen voor zijn inbreng in de afgelopen tijd.

TVVL
TVVL is het Platform voor mens en techniek en bestaat sinds 1959. TVVL is een belangrijk kennisplatform op het gebied van utiliteitsbouw en installatietechniek in Nederland en telt circa 1200 persoonlijke leden en 500 begunstigers/bedrijfsleden. TVVL bundelt kennis en ervaring uit de verschillende vakgebieden verspreidt deze, ook internationaal, en stelt deze ter discussie.

Volg ons: