Persbericht – Post hbo certificering TVVL-cursussen gecontinueerd

CPION, Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland heeft besloten de registratie van de TVVL-cursussen te continueren. Dit naar aanleiding van de rapportage van de adviescommissie van TVVL over het cursusseizoen 2011-2012. TVVL voldoet hiermee aan de door SPHBO, Stichting Post HBO, gestelde eisen rondom continue kwaliteitsbevordering.

De TVVL-cursussen Luchtbehandelingstechniek, Luchtbehandeling Speciale Ruimten en Geluid in Technische Installaties zijn post hbo gecertificeerd en opgenomen in de Opleidingenmonitor, www.cpion.nl. Gediplomeerden worden opgenomen in het door bedrijven te raadplegen register.

Naast genoemde drie gecertificeerde opleidingen is ook de leergang Installatie Project Management post hbo gecertificeerd.

Genoemde cursussen maken deel uit van het TVVL-cursusprogramma voor de engineering, het ontwerpen en de advisering van Technische Installaties in Gebouwen.

Bezoek voor het volledige cursusprogramma van TVVL: www.tvvl.nl/cc

TVVL
TVVL is het Platform voor mens en techniek en bestaat sinds 1959. TVVL is een belangrijk kennisplatform op het gebied van utiliteitsbouw en installatietechniek in Nederland en telt circa 1000 persoonlijke leden en 500 begunstigers/bedrijfsleden. TVVL bundelt kennis en ervaring uit de verschillende vakgebieden verspreidt deze, ook internationaal, en stelt deze ter discussie.

Volg ons: