Persbericht: ATECA ontvangt KIWA legionellaveilig certificaat voor het ICA-systeem

Persbericht: ATECA ontvangt KIWA legionellaveilig certificaat voor het ICA-systeem

1Foto: Jos van der Westen (KIWA) overhandigt het certificaat aan Mark Engelenburg (ATECA)

Op woensdag 18 januari 2012 ontving ATECA watercare and services B.V. de KIWA certificering voor haar ICA-systeem uit handen van de heer Jos van der Westen. Het ICA-systeem elimineert de legionella bacterie in drinkwater en koeltorens door middel van koper-zilverionisatie.

Met de toelating van het Ctgb én met deze KIWA certificering voldoet ATECA als eerste volledig aan de BRL K14010-2/01 zoals is beschreven in het Drinkwaterbesluit. Dat betekent dat het ICA-systeem nu officieel het enige legionella bestrijdingssysteem op basis van koper-zilverionisatie is dat in Nederland mag worden ingezet.

Het nieuwe drinkwaterbesluit
Het nieuwe Drinkwaterbesluit verplicht bij inzet van een alternatieve legionella preventie techniek dat deze gecertificeerd is op basis van BRL K14010-1/2. Een voorwaarde om hieraan te kunnen voldoen is dat het systeem een KIWA ATA-keur en toelating van het Ctgb heeft. Deze twee had ATECA reeds in zijn bezit. Daarnaast test het KIWA de werking en veiligheid van het systeem en moet ook het beheersconcept aan alle gestelde eisen voldoen.

Het afgelopen jaar heeft ATECA samen met KIWA hard gewerkt om invulling te geven aan deze nieuwe KIWA certificering. Dit heeft er nu toe geleid dat het KIWA het eerste certificaat voor legionellapreventie voor koper-zilverionisatiesystemen heeft toegekend aan het ICA-systeem van ATECA. Mark Engelenburg, directeur van ATECA, is er trots op dat zijn ICA-systeem de eerste is die door het KIWA is gecertificeerd: ”Maar belangrijker vind ik nog dat dit voor onze klanten en installateurs zekerheid en duidelijkheid betekent. Installateurs die zijn aangesloten bij UNETO-VNI kunnen nu ook zonder meer ons systeem plaatsen. Hierdoor kunnen we nu een nóg zorgelozere inzet van het ICA-systeem garanderen. Als het om drinkwater gaat, staat het KIWA natuurlijk echt ergens voor”

Over ATECA
ATECA is al tien jaar expert en marktleider op het gebied van legionellabestrijding op basis van koper-zilverionisatie in drinkwaterinstallaties. In de afgelopen tien jaar heeft het ICA-systeem al op meer dan 120 prioritaire locaties in binnen- en buitenland gezorgd voor een blijvend legionellavrije omgeving. Het KIWA certificaat zal dus binnenkort op meer dan 120 ICA-systemen prijken.

Voor meer informatie kunt u natuurlijk contact opnemen met Mark Engelenburg of kijk op www.ateca.nl

2Foto: ICA-systeem, elektrode kamer

ATECA water care and services BV
Tel: +31 70 3628175
e-mail: info@ateca.nl
www.ateca.nl

Volg ons: