Oprichting Dutch Building Commissioning Association een feit

Op donderdag 31 januari 2013 is de Dutch Building Commissioning Association (DBCA) opgericht. DBCA is een platform met als doelstelling acceptatie en toepassing van commissioning in Nederland als efficiënte methode voor prestatieborging. Het platform DBCA wil een toonaangevende rol vervullen bij de ontwikkeling van de vraag naar commissioning en bij de ontwikkeling van commissioningdiensten door te concretiseren, te inspireren en te verbinden.
Een optimale borging van de kwaliteit van bouwprocessen, gebouwen en installaties draagt bij aan een gezonder werk- en leefklimaat, betere arbeids- en energieprestatie en kostenbesparing door beperking van faalkosten. Ook levert commissioning een bijdrage aan de transitie naar een duurzame samenleving.

Het Platform heeft met de toezegging van diverse ‘founding fathers’ en ondertekening van het convenant een solide basis om de doelstellingen te realiseren. De volgende organisaties zijn betrokken bij de oprichting: TVVL, ISSO, VCCN, FEDEC, NVBV, VERAC, FME, DGBC, Nederlandse Brancheorganisatie voor GebouwAutomatisering en SBR. Diverse andere organisaties uit de bouw- en installatiesector sluiten naar verwachting op korte termijn aan.

Ruim 1,5 jaar geleden heeft de werkgroep DBCA van TVVL dit initiatief opgestart. Op deze bijzondere dag heeft de werkgroep DBCA het Platform overgedragen aan de ondertekenaars van het convenant. Deze organisaties zullen op korte termijn een bestuur vormen en de noodzakelijke acties nemen om het Platform verder vorm te geven.