Onderzoek naar potentiële legionella-bronnen

HEUVELRUG – Om adequaat te kunnen handelen bij een uitbraak van de legionellabacterie, wil de lokale politiek dat er zo snel mogelijk in kaart wordt gebracht welke gebouwen een potentiële bron van gevaar vormen. Sterker nog, de VVD maakte in de vergadering van de raadscommissie Bestuur en Middelen zijn onvrede duidelijk over het feit een dergelijke inventarisatie nog altijd niet is gedaan.

,,We hebben in 2010 gevraagd of er een legionella risico-inventarisatie gedaan kon worden. Nu blijkt dit nog steeds niet te zijn gedaan. Er is dus nog steeds geen inzicht waar de bronnen van de bacterie zich kunnen bevinden. We moeten dergelijke informatie voor handen hebben, zodat we deze gegevens bij een uitbraak direct aan de GGD kunnen overhandigen”, aldus Baerte de Brey (VVD). Volgens verantwoordelijk wethouder Bert Homan (VVD) is het niet zo dat er de afgelopen twee jaar helemaal niets gebeurd is. ,,We hebben de afgelopen maanden meerdere malen contact gehad met Vitens (water) en de provincie. Ook deze organisaties hebben een dergelijke inventarisatie nog niet gedaan. Wij gaan ons nu inzetten om alles in kaart te brengen.”
De toezegging dat de inventarisatie er nu echt gaat komen, was voor De Brey nog niet voldoende om tevreden te zijn. ,,Mooi dat de inventarisatie er nu komt, maar ik wil strakkere afspraken. Wanneer ligt het onderzoek er? Ik wil niet dat dit nog eens twee jaar duurt, want dan heb je aan mij een verkeerde.” Ook na de boze woorden van partijgenoot De Brey wilde Homan geen concrete datum noemen waarop het onderzoek afgerond zal zijn. ,,We gaan zo snel mogelijk aan de slag met het budget wat nu wordt vrijgemaakt voor het onderzoek (€ 35.000,- red.)”

Bron: www.nieuwsbladdekaap.nl