Nieuwe biocide producten effectief tegen Legionella

TNO heeft met een geheel nieuwe systematiek voor een drietal innovatieve MKB bedrijven (Aquamar, Intracare en Watter) vastgesteld dat nieuwe biocide (desinfectie) producten voor watersystemen effectief zijn tegen Legionella pneumophila, beter bekend als de veroorzaker van de Veteranenziekte. Desinfectie met een biocide is een oplossing voor installaties waar het niet goed mogelijk is om met klassieke middelen zoals hitte (fysisch) of (elektro)chemisch de besmetting te bestrijden. De nieuwe test van TNO kan de effectiviteit van biociden op een Legionella pneumophila biofilm beoordelen.

Noodzaak alternatieve testmethode
Om biocide producten op de markt te brengen is een biocide-registratie door het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) nodig. Een onderdeel hiervan is een praktijkproef van een jaar bij 10 verschillende waterinstallaties. Deze praktijkproeven zijn erg duur, zeer tijdrovend en praktisch bijna onhaalbaar. Dit remt de ontwikkeling van nieuwe biocide producten die een alternatief kunnen vormen voor een maatschappelijk probleem. TNO heeft nu een “proof of principle” geleverd voor een verder te ontwikkelen semi-praktijktest die gebaseerd is op een Legionella pneumophila biofilm. Deze test kan in de toekomst een mogelijke vervanging zijn voor deze omslachtige en kostbare praktijkproeven. De biocide producten van de drie MKB-bedrijven, die TNO in deze biofilm onderzocht heeft, bleken alle effectief tegen Legionella pneumophila bij zowel batch als dosering in een percentage op het water systeem binnen de gestelde tijd. De drie MKB-bedrijven Aquamar (Urk), IntraCare BV (Veghel) en Watter (Assen) gaan verder met de ontwikkeling van praktijktoepassingen voor de preventie van de Legionella.

Legionella besmetting
Besmettingen van drinkwater met Legionella vinden hun oorzaak meestal in de leidingwaterinstallaties en niet bij de productie van drinkwater. Ook andere installaties zoals koeltorens, fonteinen, gaswassers en installaties voor luchtbevochtiging kunnen besmet raken. De bacterie Legionella pneumophila is de belangrijkste ziekteverwekker van Legionella longontsteking (Veteranenziekte). De Nederlandse overheid heeft regels opgesteld om het risico van legionellose zo klein mogelijk te maken. Eén van de meest gebruikte technieken om watersystemen te desinfecteren is thermische desinfectie. Echter, deze methode is in vele toepassingen niet of nauwelijks praktisch toepasbaar. Andere methoden om installaties te desinfecteren zijn fysisch of (electro)chemisch. Legionella blijft lastig te bestrijden en daarom is het belangrijk dat alternatieve desinfectie middelen zoals de geteste producten van de MKB bedrijven op de markt komen om een adequate oplossing te bieden.

Bron: www.tno.nl

Volg ons: