Legionellapreventie tijdens de Coronacrisis 2021

De Coronacrisis is voor iedereen een ingrijpende tijd, met persoonlijke problemen, eventuele gezondheidsproblemen en verlies van dierbaren.

Wij wensen als Stichting Veteranenziekte iedereen heel veel sterkte in deze periode.

Deze Coronacrisis leidt ook tot problemen op het gebied van legionellapreventie. Onder andere hotels, zwembaden en sauna’s sluiten en ziekenhuizen zijn niet volledig bezet door het Coronavirus. Dit brengt wel met zich mee dat er leegstand en dus stilstand van drinkwaterinstallaties is. Zoals iedereen weet dat stilstand in drinkwaterinstallaties voor problemen zorgt en het is in deze Coronacrisis-tijd moeilijk om legionellapreventie goed uit te voeren. Wij maken ons als Stichting hier zorgen om en wij hopen dat alle bedrijven die hun panden moeten sluiten of druk zijn met andere werkzaamheden hun legionellapreventie toch proberen uit te voeren, eventueel met hulp van hun adviesbureaus van installatiebureaus.

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport heeft op hun website ook een verklaring geplaatst over legionellapreventie in Coronacrisis-tijd. Graag verwijzen wij naar de informatie op de betreffende pagina.

Link – Inspectie voor Leefomgeving en Transport (update link 10-02-2021)

Wij zullen als Stichting online onze werkzaamheden blijven uitvoeren en wensen u veel sterkte in de periode die waarin wij ons nu bevinden.