Legionella in uw drinkwater? Neem een foto.

Om legionella in een watermonster te detecteren voeren laboratoria de kweekmethode uit. Het duurt minimaal zeven dagen voordat de uitslag bekend is. Dit kan nu ook in twee uur. Hydroscope en Innosieve Diagnostics hebben een krachtige detectiemethode ontwikkeld. Een geautomatiseerde microscoop maakt foto’s van het watermonster. Binnen twee uur is het aantal aanwezige legionellabacteriën bekend. Dit is waardevol bij bronopsporing of na het uitvoeren van een desinfectie.

Het principe
De monsternemer neemt van het drinkwater een monster. Hij leidt het water door een diagnostisch membraan. Bacteriën als Legionella blijven achter op dit membaan en de monsternemer voegt een legionellaspecifieke kleurstof en vitaliteitskleurstof toe. Dit geprepareerde monstermateriaal legt hij in een geautomatiseerde microscoop. De microscoop maak vervolgens twee type foto’s:

1.de levende en dode legionellabacteriën;
2.alle levende micro-organismen.

Software projecteert de foto’s over elkaar en telt de levende legionellabacteriën automatisch. Binnen twee uur is het monster door de monsternemer geanalyseerd, is bekend hoeveel levende legionellabacteriën in het water zitten en zijn een aantal representatieve digitale foto’s van de microflora beschikbaar.

Validatie
Inmiddels zijn al honderden monsters genomen en vergeleken met de conventionele kweekmethode. De resultaten zijn goed. Er is een goede correlatie te zien tussen beide methoden qua aanwezigheid van Legionella spp.. Er zijn echter nog te weinig monsters geanalyseerd om van een gevalideerde methode te kunnen spreken. Daarom is Hydroscope op zoek naar drinkwaterinstallaties waar regelmatig normoverschrijdingen van legionella voorkomen, of installaties waar meer inzicht gewenst is in de waterkwaliteit.

Voor meer informatie over de “Legionellafoto” kunt u terecht op www.hydroscope.nl/legionellafoto

Beeldmateriaal kunt u downloaden op:
www.hydroscope.nl/Libraries/Persmateriaal/Legionellafoto_Muscan.sflb.ashx
www.hydroscope.nl/Libraries/Persmateriaal/Monster_nemen_met_Legionellafoto.sflb.ashx

Volg ons: