Legionella aangetroffen in Son en Breugel – Waterzuiveringsinstallaties

In de afgelopen jaren zijn bij de GGD in de regio Eindhoven en Son en Breugel vaker legionella besmettingen gemeld dan op basis van het landelijk gemiddelde was te verwachten, zonder dat sprake was van een echte uitbraak. Zoals gebruikelijk heeft de GGD brononderzoek gedaan en werden alle waarschijnlijke bronnen, waaronder koeltorens, getest. Daarin werd geen legionella aangetroffen. Eind 2017 werd in de Meierij een afvalwaterzuiveringsinstallatie geïdentificeerd als bron voor een aantal legionella patiënten in die regio.

Dit was aanleiding om in de regio Eindhoven/Son en Breugel vergelijkbare waterzuiveringsinstallaties te onderzoeken. Half maart 2018 is bij de waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf Rendac de legionellabacterie aangetroffen. Het is een zuiveringsproces waarbij bacteriën afvalwater zuiveren en waardevol biogas produceren. Via waterdruppels (aerosolen) kan de legionellabacterie eventueel naar de omgeving verspreid worden. Voor Nederland is dit een ongebruikelijke bron.

De GGD heeft direct alle betrokken partijen uitgenodigd voor overleg. Rendac heeft passende maatregelen genomen om verspreiding te voorkomen. De GGD zal in samenwerking met het RIVM aanvullende metingen gaan verrichten. De Sonse Heideloop, waarop Rendac water loost, zal ook onderzocht worden.

Wat is legionellose?
Legionellose is een infectie door een bacterie. Deze bacterie heet Legionella. De meeste mensen worden na blootstelling aan deze bacterie niet ziek. Als er wel ziekteverschijnselen optreden gebeurt dat meestal vijf à zes dagen na besmetting. Het begint dan met lichte koorts, spierpijn en zich niet lekker voelen. Na enkele dagen kan een longontsteking ontstaan met hoge koorts (boven de 39 graden) en koude rillingen. Bij dergelijke klachten neemt men contact op met de huisarts. Kijk voor meer informatie over legionella op: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/L/Legionella

Niet besmettelijk
Besmetting met legionella gebeurt via de longen. U kunt alleen besmet raken als u kleine waterdruppeltjes inademt die zijn besmet met legionellabacteriën. Het drinken van besmet water levert geen gevaar op. Legionella is ook niet over te dragen van mens op mens.

Wat is het risico voor de omgeving?
Het risico op een legionella besmetting voor mensen die recreëren in de omgeving van Rendac is klein. Er is geen reden om het gebied te mijden.

Meer informatie?
Voor vragen of meer informatie over legionella kunt u contact opnemen met de GGD Brabant-Zuidoost, via tel: 088 0031 333

Bron: ggdbzo