Legionella aangetroffen in douches Zwembad Zuid

SCHIEDAM – In het waterleidingsysteem van de gemeenschappelijk douches van Zwembad Zuid is legionella aangetroffen. De betreffende douches zijn daarom buiten gebruik gesteld en de waterleidingen zijn schoongemaakt. Donderdag zijn legionellawerende douchekoppen geplaatst. Met deze aanpassing kunnen de douches weer in gebruik worden genomen.

Het gebruik van zowel het zwembad als de douches is op dit moment veilig. De getroffen maatregelen zijn genomen om risico’s zo veel mogelijk uit te sluiten. Verreweg de meeste mensen worden niet ziek van legionella. Mensen met een verminderde weerstand lopen een iets grotere kans op ziekte. Kinderen lopen geen verhoogd risico. Nadat bekend werd dat legionella is aangetroffen, heeft de gemeente zo veel mogelijk gebruikers van het zwembad per brief op de hoogte gebracht. Mensen die vragen hebben over legionella kunnen contact opnemen met de GGD, die hen kan voorzien van deskundige informatie.

De kans dat iemand ziek wordt van legionella is heel klein. Slechts een zeer beperkt aantal mensen wordt ziek na contact met de bacterie. Dat gebeurt meestal door het inademen van zeer fijne waterdruppeltjes. Het is niet mogelijk besmet te raken door het drinken van met legionellabacteriën verontreinigd water. De ziekte is niet van mens op mens overdraagbaar. Mensen met een verminderde weerstand hebben een iets grotere kans op ziekte. Kinderen lopen geen verhoogd risico. In uitzonderlijke situaties kan legionella een longinfectie veroorzaken. Deze infectie wordt ook wel ‘veteranenziekte’ genoemd. Er zijn op dit moment bij de GGD geen ziektegevallen bekend. Veel mensen merken niets van een besmetting. Deze kan als een kortdurende griep worden ervaren. Behandeling is in dat geval niet nodig. In uitzonderlijke gevallen kunnen zich hoofdpijn, spierpijn en een ziektegevoel, gevolgd door longontsteking met koorts boven de 39 °C voordoen. De patiënt hoest en is soms kortademig. De tijd tussen de besmetting en het optreden van de eerste ziekteverschijnselen ligt tussen de twee en de twintig dagen (gemiddeld vijf à zes dagen). Bij ernstige gezondheidsklachten, zoals hierboven omschreven, is het verstandig direct contact op te nemen met uw huisarts en te melden dat u mogelijk in aanraking bent geweest met legionellabacteriën. De ziekte is met de juiste antibiotica goed te behandelen.

Bron: www.dichtbij.nl

Volg ons: