Lege bedrijfspanden vaak vol legionella

Nu de huizen- en kantoormarkt weer op stoom komt, neemt het risico op legionella en andere ernstige luchtwegklachten toe. Daarvoor waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na geluiden uit de installatiebranche.

Bedrijven die controleren op legionella zien dat met name leegstaande bedrijfspanden in sommige gevallen zo verwaarloosd zijn dat waterleidingen of koelinstallaties een broeinest zijn geworden voor de potentieel dodelijke bacteriën. Ook schadelijke schimmels worden vaak geconstateerd, doordat luchtinstallaties al lang geleden zijn uitgeschakeld.

Door de aantrekkende economie wordt langzaamaan weer meer bedrijfsruimte verhuurd. Panden worden ook vaker omgebouwd voor bewoning, zoals nu bijvoorbeeld voor vluchtelingenhuisvesting. Het COA hanteert scherpe legionellaprotocollen, maar wie minder ervaren is kan al snel de dupe worden van gemakzuchtige verhuurders, waarschuwen installatiebedrijven nu.

„Slecht beheer begint zijn tol te eisen”, verklaart Arjen Kempen, directeur van Kalsbeek in Tynaarlo. Zijn medewerkers constateren tot wel vijftig procent vaker legionella in (deels) leegstaande panden. Concurrenten spreken van dertig tot veertig procent meer risico, leert een rondgang. Legionellabacteriën groeien versneld in stilstaand water dat niet koel genoeg of niet heet genoeg is. Via ingeademde waternevel kunnen ze leiden tot besmetting met de veteranenziekte. In augustus waren er bijna vier keer zoveel besmettingen als in augustus 2011.

Over de exacte omvang van het legionellarisico in lang leegstaande huizen en bedrijfspanden kon de RIVM-woordvoerder niets zeggen. Alleen van publieke gebouwen zoals ziekenhuizen of grote hotels analyseert de dienst testgegevens. „Maar spoel na langdurige leegstand sowieso de leidingen eerst goed door en verhit de boiler tot boven de zestig graden Celsius.”

Verhuurders zijn verplicht zorg te dragen voor de waterkwaliteit, maar proberen daar soms onderuit te komen, signaleert Eric van der Blom van UNETO-VNI, de brancheorganisatie voor de installatiesector. „Het beheer en onderhoud worden steeds vaker via de huurcontracten op het bordje van de huurders geschoven. Die moeten dan uit zichzelf in actie komen, maar weten vaak nauwelijks wat legionellapreventie inhoudt. Dat leidt tot extra onnodige risico’s.” Ook de dikwijls uitgeschakelde luchtinstallaties zijn volgens Van der Blom uiterst riskant. „Die gebouwen zijn daardoor zó vochtig dat de plafonds bomvol ongezonde schimmels zitten.”

Bron: Telegraaf

Belangrijk – Legionella debat op 8 december 2015