KIWA keurmerk voor marktleider in bestrijding legionella

BIFIPRO® zonder enige aanpassing goedgekeurd door Kiwa

Holland Watertechnology heeft het Kiwa certificaat toegekend gekregen voor het BIFIPRO® systeem. Deze apparatuur gaat met koper- en zilverionen legionella en biofilmgroei in drink- en proceswater succesvol te lijf. Inmiddels zijn zo’n 140 systemen geïnstalleerd in binnen- en buitenland. Het systeem is volledig in Nederland ontwikkeld en mag sinds het begin van 2010 officieel worden toegepast; niet alleen voor drinkwater, maar ook bij koeltorens.

Holland Watertechnology voldoet met het Kiwa certificaat (nr. K73951/01) als één van de eerste ondernemingen in Nederland volledig aan de wettelijke verplichtingen die zijn opgenomen in het nieuwe Drinkwaterbesluit. De BIFIPRO® was al sinds 2010 toegelaten door het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

Kiwa is een organisatie voor hooggekwalificeerde certificering. Kiwa is strikt onafhankelijk en niet betrokken in de productie, de handel of andere activiteiten. Er is geen externe invloed op de beslissingen of adviezen van Kiwa bij haar taken, zoals certificering, testen, inspectie, technologie of onderzoek. Het Kiwa certificaat (BRL 14010-2) heeft een uniek karakter en is van toepassing op elektrochemische technieken. Sinds juli 2011 dienen alle systemen die voor de bestrijding van legionella bij drinkwater worden toegepast, aan de BRL 14010-1 (Ultrafiltratie, Ultra Violet Techniek, AOT+) of de BRL 14010-2 (koper-en en zilverionisatie en anodische oxidatie) te voldoen. De IL&T (de voormalige VROM Inspectie) heeft aangegeven hierop strenger en op korte termijn handhavend te gaan toezien.

Goedgekeurd zonder aanpassing
Het BIFIPRO® systeem heeft het Kiwa keurmerk ontvangen zonder dat er enige aanpassing op het systeem behoefde te worden gedaan. Dit betekent dat de 140 systemen die reeds zijn geïnstalleerd gehandhaafd kunnen blijven zonder dat hierop een door Kiwa opgelegde verplichting rust om deze aan te passen. “Dit is echt goed nieuws voor onze opdrachtgevers en het is een bevestiging van hun goede keuze voor ons product”, aldus Leo de Zeeuw van Holland Watertechnology.

Kiwa is onder de indruk van de resultaten van het BIFIPRO® systeem. Het is met name opgevallen dat op elk gewenst moment de separate dosering van koper- en/of zilverionen kan worden aangepast aan iedere gewenste hoeveelheid. Hiernaast geeft Kiwa aan dat de wijze waarop het systeem met BIFIPRO.COM online kan worden gemonitord, uniek en van grote toegevoegde waarde is.

Ultieme oplossing
“Onze BIFIPRO® heeft het proces van certificering met glans doorstaan en het is voor ons een bevestiging dat we de ultieme oplossing leveren in het bestrijden en elimineren van de legionellabacterie in drink- en koelwater”, zegt De Zeeuw. “Wij zijn de enige onderneming in Nederland die zich volledig focust op de (door)ontwikkeling van koper- en zilverionisatie. Dit blijkt een goede keus te zijn. Steeds vaker worden andere systemen (poortwachters, filters en apparatuur voor koper- en zilverionisatie) vervangen door onze BIFIPRO®.”

Naast de BIFIPRO® voor drinkwatersystemen levert Holland Watertechnology ook apparatuur om koeltorens biofilm- en legionellavrij te houden. Deze zogenoemde BIFIPRO®COOL is het énige systeem dat is toegelaten door het Ctgb in Nederland. Hiernaast heeft het nu ook een Kiwa certificaat. Partijen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, passen dit systeem graag en veelvuldig toe.