Ing. S.R. Kurvers en drs. J.L. Leijten winnaars BJ Max Prijs 2013

Traditiegetrouw reikt TVVL tijdens haar Jaarvergadering de B.J. Max Prijs uit. Deze prijs gaat naar een persoon die een studie of onderzoek op gebied van installatietechniek heeft gepubliceerd op een voor alle geïnteresseerden toegankelijke wijze. Dit jaar ging de onderscheiding naar twee personen, Ing. S.R. Kurvers en drs. J.L. Leijten.

De winnaars van de B.J. Max Prijs 2013 publiceren sinds lange tijd regelmatig in vakbladen en spreken tijdens nationale en internationale congressen, workshops en seminars. Vanwege hun vele gezamenlijke publicaties en studies over de comfortbeleving van mensen in gebouwen en de specifieke rol van de robuustheid van gebouwen en installaties daarin, heeft de jury de B.J.Max prijs 2013 uitgereikt aan Stanley Kurvers en Joe Leijten.

Joe Leijten studeerde theoretische psychologie in Utrecht. Hij is werkzaam bij de Technische Universiteit Delft, Faculteit Bouwkunde, Afdeling Climate Design en bij Apogeum Binnenmilieu Consult te Gouda. Hij heeft jarenlang ervaring als adviseur op het gebied van binnenmilieu en arbeidsomstandigheden in kantoorgebouwen en niet-industriële bedrijfsgebouwen. Hij ontwikkelde onderzoeksmethoden en beleidsadviezen in opdracht van ministeries en de Europese Unie.

Stanley Kurvers studeerde civiele techniek en hogere veiligheidskunde. Daarna werkte hij als binnenklimaatspecialist bij verschillende arbodiensten. Hij werkte mee aan de ontwikkeling van de adaptieve temperatuurgrenzenmethode, een richtlijn voor het ontwerpen en beoordelen van het thermisch binnenklimaat. Sinds 2003 werkt hij bij de afdeling Climate Design van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft en werkt daarnaast via zijn eigen consultancybureau.
Stanley Kurvers en Joe Leijten hebben gezamenlijk vele nationale en internationale publicaties over het binnenmilieu op hun naam staan, alsmede vele lezingen gegeven op dit gebied.

B.J. Max Prijs
In 1983 deed de heer B.J. Max een schenking, ondergebracht in een stichting, waardoor de mogelijkheid ontstond jaarlijks op de Algemene Leden Vergadering van TVVL de B.J. Maxprijs uit te reiken. Deze prijs is een aanmoediging en blijk van waardering voor vakgenoten die kans zien het resultaat van studie en onderzoek op een voor alle geïnteresseerden toegankelijke wijze te publiceren. De heer Max was TVVL’s eerste voorzitter en eerste erelid. Hij benadrukte sterk dat wetenschappelijke studie en onderzoek in het vakgebied veel aandacht en inspanning verdienen.

TVVL
TVVL is het Platform voor mens en techniek en bestaat sinds 1959. TVVL is één van de belangrijkste kennisplatforms op het gebied van utiliteitsbouw en installatietechniek en telt circa 1200 persoonlijke leden en 500 bedrijfsleden. TVVL bundelt kennis en ervaring uit de verschillende vakgebieden verspreidt deze, ook internationaal, en stelt deze ter discussie.

Volg ons: