Implementatie nieuwe wet- en regelgeving legionellapreventie

ISSO/LOPL Symposium
24 november 2011 De Doelen, Rotterdam

Nalatigheid is strafbaar
De nieuwe wet- en regelgeving voor drinkwater en legionellapreventie is per 1 juli 2011 van kracht geworden. Tijdens het symposium wordt u bijgepraat over de belangrijkste veranderingen in de wetgeving.

De eigenaar van een collectieve installatie heeft nu onder het nieuwe Drinkwaterbesluit de zorg om deugdelijk leidingwater te leveren op het afleveringspunt. Weliswaar zijn een risicoanalyse en beheersplan voor deze installaties niet meer verplicht, maar onderhoud en beheer zijn wel degelijk noodzakelijk. Nalatigheid wordt aangemerkt als een economisch delict waardoor, met het huidige lik op stuk
beleid, veel hogere boetes zullen worden uitgedeeld.  De eigenaar van de leidingwaterinstallatie moet zijn zaken dus goed op orde hebben.
Legionellapreventie in koeltoreninstallaties viel tot voor kort alleen onder de Arbowetgeving, maar is nu ook in de Milieuwetgeving terechtgekomen. De redenering is dat niet alleen werknemers en gasten, maar ook derden in de omgeving van een koeltoren besmet kunnen raken. Ook hiervoor geldt dat nalatigheid strafbaar is.

Verplichte certificering volgens BRL 6010
Met het nieuwe Drinkwaterbesluit verandert de regelgeving voor legionellabeheersing. De grootste wijziging is dat alleen gecertifceerde adviseurs voor prioritaire instellingen de risico­inventarisatie mogen uitvoeren en beheersplannen mogen opstellen. Prioritaire installaties zijn te vinden in bijvoorbeeld ziekenhuizen, zorginstellingen, badinrichtingen en hotels. Deze vallen allemaal onder de reikwijdte van ISSO­publicatie 55.1 ‘Handleiding legionellapreventie in leiding  water’.

Nieuwe technieken Legionellapreventie
Alles bij elkaar is de aandacht voor legionellapreventie niet verslapt en zijn in het afgelopen decennium tal van alternatieve en innovatieve technieken ontwikkeld om legionellagroei te voorkomen, Legionella te meten en Legionella te elimineren. Een aantal alternatieve technieken voor legionellabeheer worden onder de  nieuwe wetgeving gelijkgeschakeld met thermisch beheer, waarbij men wel aan strenge voorwaarden moet voldoen (o.a. certifcatie).

Laatste stand van zaken

Tijdens het symposium zullen interessante sprekers de bezoekers uitgebreid informeren over de laatste stand van zaken rondom de legionellawetgeving en de alternatieve technieken, certifcering, legionellapreventie in koeltorens, de inspectierichtlijn, het toezicht op naleving, enzovoorts. Tevens krijgt u uitgebreid de kans om uw vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Voor wie
Het symposium is bedoeld voor een ieder die zich binnen zijn bedrijf of organisatie bezighoudt met  legionellapreventie.

Meer informatie
De deelnameprijs bedraagt € 295,-. Via het aanmeldformulier kunt u zich aanmelden.

Sponsormogelijkheden
Tijdens het symposium zijn er voor fabrikanten, leveranciers en overige organisaties beperkte mogelijkheden voor productpresentaties. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susanne Suvaal instructies@isso.nl.

Bekijk hier de volledige uitnodiging met aanmeldformulier.

Bron: www.isso.nl

Volg ons: