Gesponsorde Hadex-units voorkomen groei Legionella

De KNRM heeft uit handen van Kalsbeek en Hatenboer-Water vier automatische Hadex doseerunits mogen ontvangen.

Met Hadex wordt groei van Legionella voorkomen en wordt een grote bijdrage geleverd aan de veiligheid en gezondheid van de medewerkers en vrijwilligers van de KNRM.

De Hadex-units worden ingezet op een viertal stations van de KNRM, waar speciale voorraadtanks met drukverhogingpompen en spuitslangen staan. Deze tanks worden gebruikt om reddingsboten mee schoon te spuiten. Roby Kalsbeek, vrijwilliger bij de KNRM en oud-eigenaresse van Kalsbeek,

concludeerde tijdens inspecties dat deze systemen kritisch zijn voor de groei van Legionella. ‘Er is sprake van mogelijke opwarming, periodes van geen gebruik en veel verneveling. Hier moest een oplossing voor komen’, aldus Roby.

Samen met Jeroen van Nuil, adviseur bij Kalsbeek, bezocht Roby de betreffende locaties. Jeroen dient vaker als klankbord voor Roby als het gaat om vraagstukken op het gebied van waterkwaliteit. Gezamenlijk bekeken ze de mogelijke oplossingen. Eén van deze oplossingen is het doseren van desinfectant. ‘Het doseren van chloor, zoals in zwembadwater, is een effectieve methode om groei van onder andere Legionella tegen te gaan’, vertelt Jeroen. ‘Om het voor de medewerkers en vrijwilligers op de locaties zo eenvoudig mogelijk te maken bleek een geautomatiseerd doseersysteem wenselijk’. Dit is weliswaar een goede, maar tevens ook een dure oplossing.

Om dit te kunnen realiseren nam Jeroen contact op met de firma Hatenboer-Water. Zij waren bereid om mee te helpen dit plan te realiseren. Hatenboer-Water als leverancier van waterbehandelingssytemen en Kalsbeek als adviseur waterkwaliteit. Gezamenlijk doneerden zij 1 volledige Hadex-unit, de beheer- en onderhoudsplannen voor alle locaties en voor € 1.000 aan het doseerproduct Hadex. De overige 3 units konden tegen inkoopsprijs aangeboden worden.

Afgelopen zomer werd de eerste unit afgeleverd op het KNRM Station te Schiermonnikoog. De unit werd met de reddingsboot vervoerd naar Schiermonnikoog. Ter plaatse werd deze door Jeroen van Nuil overgedragen aan Gert Jan Klontje (Schipper KNRM) en Hans van der Molen (Inspecteurr TD KNRM). Jeroen gaf tekst en uitleg over de installatie en ingebruikname van de unit, waarbij ook de installateur aanwezig was.

Bron: www.knrm.nl

Volg ons: