Derde van ziekenhuizen nog niet ‘legionellaproof’

UNETO-VNI wil aantal legionellagevallen halveren. Jaarlijks overlijden in Nederland enkele tientallen mensen als gevolg van een besmetting met de legionellabacterie. Zo’n 800 mensen per jaar lopen een legionellabesmetting op. Om het aantal gevallen van besmetting in gebouwen binnen twee jaar met de helft terug te brengen, neemt UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, op woensdag 2 februari een nieuwe veiligheidsaanpak in gebruik. Deze aanpak bestaat uit een opleiding voor installateurs en adviseurs en een voorlichtingscampagne gericht op gebouwbeheerders.

Hoewel de afgelopen jaren vooruitgang is geboekt in de bestrijding van legionella, blijft de situatie zorgelijk. Zo blijkt uit een rapportage van de VROM-Inspectie uit december 2010 dat in ruim een derde (38%) van de Nederlandse ziekenhuizen een reële kans bestaat op legionellabesmetting. Hetzelfde beeld komt naar voren bij hotels en zorginstellingen. Legionellabacteriën leven in kleine aantallen in de bodem en in (drink-)water en vormen een probleem als ze uitgroeien tot grote aantallen. Dit is vooral het geval in water met een temperatuur tussen 20 en 50 °C, in water dat stilstaat, en als er een slijmlaag (biofilm) en voedingsstoffen zoals ijzer in een watersysteem aanwezig zijn. De bacterie kan een ernstige longontsteking, de veteranenziekte, veroorzaken.

Risico’s in kaart brengen en concrete maatregelen treffen
UNETO-VNI presenteert de nieuwe aanpak op woensdag 2 februari tijdens het symposium ‘Op weg naar een sluitende legionellapreventie’ bij Opleidingsfonds OTIB in Woerden (Korenmolenlaan 4, van 13.30 tot 16.30 uur). Daar ontvangen de eerste installateurs en adviseurs hun diploma voor de opleiding. De opleiding is gericht op het voorkomen van legionellabesmetting in zogenoemde prioritaire gebouwen. Dit zijn gebouwen die vanwege hun functie een verhoogd legionellarisico met zich meebrengen, zoals ziekenhuizen, hotels, zwembaden, zorginstellingen en recreatiebedrijven. Voor deze categorie gebouwen heeft het vroegere ministerie van VROM (tegenwoordig IenM) speciale regels ingesteld. Zo moeten gebouwbeheerders een risicoanalyse, beheersplan en logboek bijhouden en geregeld watermonsters nemen. Gediplomeerden zijn in staat om de risico’s in kaart te brengen en vervolgens concrete maatregelen te nemen.

Over vijf jaar geen legionellagevallen in gebouwen meer

De nieuwe opleiding is het concrete resultaat van het Actieplan Veilige Leidingwaterinstallaties dat de installatiesector in 2007 samen met het ministerie van VROM heeft opgesteld. “Wij vinden dat we als branche onze verantwoordelijkheid moeten nemen”, aldus UNETO-VNI-voorzitter Marcel Engels. “Legionella eist nog te veel onnodige slachtoffers. Met onze nieuwe aanpak hebben wij de ambitie over vijf jaar het aantal legionellagevallen in gebouwen tot nagenoeg nul te reduceren.”

3 tips voor voorkomen van legionella in woningen
Laat na de vakantie alle kranen (koud en warm) een minuut lopen.
2. Meet of de watertemperatuur die uit de kraan komt minimaal 55C is.
3. Zet kranen die niet wekelijks gebruikt worden elke week een minuut open.

3 tips voor het voorkomen van legionella in gebouwen
1. Laat een risico- en beheersplan opstellen.
2. Laat op basis van de geconstateerde risico’s alle maatregelen uitvoeren.
3. Leg alle uitgevoerde maatregelen vast in een logboek.

Legionellapreventie in de praktijk: Verpleeghuis Magentazorg in Bergen
Verpleeghuis Oudburgh van Magentazorg (www.magentazorg.nl) in Bergen (NH) heeft al ervaring opgedaan met de nieuwe aanpak voor legionellapreventie. Op basis van de uitgevoerde risicoanalyse is een beheersplan opgesteld met een aantal concrete maatregelen: aanpassing van het leidingontwerp, voorlichting naar verplegend personeel, maandelijkse monstername, wekelijks doorspoelen van tappunten in kamers die niet in gebruik zijn, na elke douchebeurt loskoppelen van doucheslang van de mengkraan, zodat de slang volledig kan leeglopen.
Voor nadere toelichting op de aanpak bij Magentazorg zijn beschikbaar: Martijn Ruyg (directeur van Mul Ontwerpers & Adviseurs, mobile: 06 21 29 39 26, m.g.ruyg@mulbv.nl) en Ron van Deudekom (hoofd technische dienst bij Magentazorg, 072 58 20 800, r.van.deudekom@magentazorg.nl). Met hen kan ook een afspraak worden gemaakt voor een bezoek op locatie: Molenweidtje 1, 1862 BC Bergen.

UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. UNETO-VNI vertegenwoordigt 90% van de omzet van de installatiebranche en biedt werkgelegenheid aan 130.000 personen. De installatiebedrijven zijn actief binnen de woningbouw, utiliteit, industrie en infra op de gebieden ontwerp, installatie en beheer. In totaal zijn er 5.300 installatiebedrijven aangesloten bij UNETO-VNI die 10,5 miljard van de totale omzet voor hun rekening nemen. De technische detailhandel bestaat uit winkelbedrijven die witgoed, bruingoed, verlichting, computers, hifi- en telecommunicatieapparatuur verkopen en repareren. UNETO-VNI vertegenwoordigt ruim 1.800 winkels. De totale omzet van deze bedrijven bedraagt circa 2,7 miljard euro.

Bron: www.medicalfacts.nl

Volg ons: