OK-symposium ziekenhuishygiënisten

De huidige richtlijnen rond operatiekamers zijn gedateerd en geven naast waardevolle inhoud ook de nodige verwarring. De nieuwe WIP richtlijn ‘Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1 (concept) 30 Mei 2013’ en VCCN richtlijn 7 ‘Methode voor testen en classificeren van OK’s en opdekruimtes is rust (concept ) 30 Mei 2013’ zijn, als volgende stap, gepubliceerd.

In vervolg op eerdere symposia over operatiekamers organiseert VCCN samen met de VHIG en de NVTG het ‘4e OK-symposium, OK’s een stap in de goede richtlijn’ over dit actuele onderwerp. Sprekers met achtergronden vanuit de WIP, de IGZ, TNO, de VHIG, de NVTG, de CEN TC WG18 en VCCN komen de stand van zaken en ontwikkelingen toelichten. Naast het programma is de gelegenheid de stands (leveranciers en dienstverleners rond het OK-bedrijf) van de informatiemarkt te bezoeken.

Thema’s die deze dag aan de orde komen:
• Toelichting op de nieuwe WIP richtlijn
• Prestatie-eisen bij verbouwing en nieuwbouw!
• Welke richtlijnen zijn leidend?
• Toelichting en ervaringen met classificatie volgens VCCN RL7
• Ontwikkelingen in Europa richting een Europese OK normering
• Dagelijks gebruik en beheer
• Monitoring van OK’s
• Hoe past gedrag bij de techniek?
• Het beleid van de IGZ technici

Informatie
Bezoek voor meer informatie, het volledige programma en het aanmeldformulier voor het 4e OK-Congres  en informatiemarkt de website www.vccn.nl onder evenementen en agenda. Het 4e OK-symposium en informatiemarkt vindt plaats op 9 oktober in Congrescentrum Spant!, Dr. A Kuyperlaan 3 in Bussum. Ontvangst vanaf 8.30 uur en aanvang om 9.30 uur.

VCCN
De Vereniging Contamination Control Nederland (VCCN) is opgericht in 1988 voor een ieder die beroepsmatig te maken heeft met contamination control en de daarbij behorende facilitaire voorzieningen. Via actuele kennisoverdracht en gezamenlijke uitwisseling van ervaring streeft VCCN voortdurend naar een optimalisering van de vakbekwaamheid in contamination control. Met als belangrijkste doelstelling: het verhogen van uw deskundigheid. VCCN is lid van de International Confederation of Contamination Control Societies (ICCCS).

VHIG
De Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg  in 1973 en telt momenteel ongeveer 350 leden. Dit is 98 % van de beroepsgroep. Twee van de belangrijkste doelstellingen van de vereniging zijn: het ondersteunen van de leden bij hun taak van preventie van infecties in de gezondheidszorg en het geven van bekendheid aan de wijze waarop infecties kunnen worden voorkomen en bestreden. De vereniging bereikt haar doelen door het geven van voorlichting, verstrekken van adviezen, lezingen organiseren,  bevorderen van publicaties over infectiepreventie en een actieve bijdrage leveren aan het tijdschrift Hygiëne en Infectiepreventie.

NVTG
De Nederlandse Vereniging voor Technisch facilitair management in de Gezondheidszorg is in 1947 opgericht als een vereniging voor “instellingstechnici”. Thans herbergt de NVTG facility professionals van velerlei pluimage, NVTG-ers bekleden functies zoals: hoofd technische dienst, hoofd facilitair bedrijf, facility manager, hoofd bouw en techniek, bouwcoördinator, hoofd bedrijfsbureau, hoofd onderhoud etc. Na een verdergaande liberalisering aan het einde van de vorige eeuw, hebben bedrijfsleden, van aan de gezondheidszorg toeleverende bedrijven, een gelijkwaardige positie binnen de NVTG.

Volg ons: