Persmededeling nav uitspraak Hoger Beroep ‘legionella-zaak Bovenkarspel’.

Vandaag is, bijna 8,5 jaar na het drama in Bovenkarspel, in hoger beroep uitspraak gedaan in de zaak die de Consumentenbond heeft aangespannen tegen 2 standhouders, de organisatie Westfriese Flora en de Nederlandse Staat.

Dit hoger beroep is ingesteld op een uitspraak van de rechtbank Alkmaar van 12 december 2002. Centrale vraag was hier nogmaals wie door de gedupeerden aansprakelijk gesteld kan worden voor de geleden schade. Er zijn 50 mensen na een bezoek aan de Westfriese Flora in 1999 aan de legionella-ziekte overleden en in totaal zijn er ruim 240 slachtoffers.

De uitspraak vandaag in hoger beroep vindt de Consumentenbond teleurstellend. De uitspraak uit 2002 is namelijk onveranderd gebleven: 2 standhouders zijn aansprakelijk, de Flora-organisatie en de Staat niet terwijl hen wel degelijk zaken te verwijten vallen.

De gedupeerden zijn met deze uitspraak niets meer opgeschoten dan dat een hogere rechtsorde nogmaals hetzelfde besloten heeft. Nu er in dit stadium duidelijkheid is over de aansprakelijkheidsvraag zal de vervolgstap zijn dat de gedupeerden ieder voor zich afzonderlijk een procedure tot schadevergoeding moeten opstarten richting de standhouders waarbij van geval tot geval gekeken wordt of zij voor een schadevergoeding in aanmerking komen.

De Consumentenbond kan zich voorstellen dat veel gedupeerden deze stap niet zullen zetten omdat dit weer een tijdrovende en emotionele procedure zal zijn waarbij de afloop ook nog niet eens van tevoren vast staat.

De Consumentenbond wil daarom dat de politiek de overheid in deze zaak oproept om zijn verantwoordelijkheid te nemen, ondanks het feit dat juridisch bepaald is dat deze niet aansprakelijk is. Gezien de grootte van het aantal slachtoffers alsmede de impact die deze zaak op de gedupeerden heeft gehad, is een regeling vanuit de overheid wenselijk. Bij andere rampen zoals de vuurwerkramp in Enschede heeft de overheid zich wel coöperatief opgesteld.

In laatste instantie bestaat voor de Consumentenbond nog de mogelijkheid om in cassatie te gaan. De komende weken zal deze optie onderzocht worden op haalbaarheid en wenselijkheid.

Bron: Consumentenbond

Volg ons: