Legionellacontrole faalt

AMSTERDAM – Het aantal slachtoffers van legionella staat op 23. Gisteren werden vier nieuwe gevallen ontdekt. De GGD heeft nog geen bron gevonden.

De overheid heeft geen controle op de aanwezigheid van legionella in koeltorens. Er blijkt zelfs geen landelijk overzicht van bedrijven met koeltorens te zijn. Instanties en ministeries wijzen naar elkaar.

Volgens brancheorganisatie Aqua Nederland zijn er in Amsterdam alleen al enige honderden bedrijven met koeltorens. ,,Een overzicht was heel handig geweest,’’ zegt hoofd infectieziekten van de GGD Anneke van den Hoek, ,,Het zou mooi zijn als er een centraal meldpunt is en er gecontroleerd wordt.’’

De controle ligt bij de arbeidsinspectie, die let op het risico voor de werknemers en daarmee zou ook het risico voor anderen die met het bedrijf in aanmerking komen of voorbijgangers tot een minimum beperkt moeten zijn. Bij de arbeidsinspectie blijkt legionella echter geen prioriteit te hebben. Hoeveel bedrijven met koeltorens werken voor de klimaatbeheersing in hun pand, is ook bij de inspectie niet bekend.

Cijfers uit 2002 laten zien dat tachtig procent van de bedrijven had verzuimd de risico’s van groei en verspreiding van de legionellabacterie in kaart te brengen. Twintig procent van de bedrijven controleerde zelfs helemaal niet op legionella.
Het onderzoek was indertijd geen aanleiding voor stringentere controles. Wel heeft de inspectie bedrijven met koeltorens met een brochure duidelijk gemaakt dat de controle op legionella een serieuze aangelegenheid is. Voor bedrijven met koeltorens is namelijk strenge regelgeving. Zij moeten een beheersplan hebben waarin staat hoe vaak er controles zijn, waar deze uit bestaan en wat er gedaan wordt als legionella wordt aangetroffen.

De GGD Rotterdam en omstreken inventariseert sinds 2001 wél het aantal koeltorens in de regio. Met vragenlijsten en steekproeven wordt ook het onderhoud gecontroleerd. De GGD heeft 121 koeltorens op 56 locaties geregistreerd, waarvan twintig in het centrum. Volgens technisch hygiëniste Mariëlle Dirven zijn er in de regio Rotterdam jaarlijks rond twaalf legionellabesmettingen. Dirven: ,,Het probleem is dat eigenaren van koeltorens wel een beheersplan moeten hebben, maar geen meldplicht bij de arbeidsinspectie hebben.’’

Bron: Algemeen Dagblad.