Jubileum congres / Lotgenotendag 2019

Stichting Veteranenziekte organiseert in de Efteling

Jubileum congres/Lotgenotendag 10 oktober 2019: 

Legionella? Help!

We zullen u verrassen met verschillende sprekers op het gebied van gezondheid en ontwikkelingen in legionella-onderzoek en legionellapreventie. Dit alles onder leiding van onze dagvoorzitter en ambassadeur van onze Stichting: Andries Knevel.

Legionella onder controle!

De veteranenziekte blijft een groot risico voor de volksgezondheid. In publicaties van het RIVM was te lezen dat er in 2018 meer legionellabesmettingen waren dan ooit tevoren met 31 doden als triest resultaat. Daarom vindt de Stichting Veteranenziekte dat er actie nodig is om de ziekte verder terug te dringen en de medische zorg rond de veteranenziekte te verbeteren.

De Stichting Veteranenziekte onderkent 3 aandachtsgebieden, nl: Brononderzoek, Legionellapreventie en Medische Zorg met in totaal 12 speerpunten om in de komende jaren aan te werken.

Aandachtsgebied: brononderzoek

Legionella kan overal opduiken waar water wordt gebruikt. Waar het opduikt en welke bronnen de oorzaak zijn van de ziekte blijft in veel gevallen nog onduidelijk. Meer onderzoek en een betere Europese samenwerking tussen onderzoekers is nodig om een uitbraak van Legionella voor te blijven en een ramp zoals tijdens de West-Friese Flora in 1999 te voorkomen.

1. Nieuwe initiatieven op het gebied van Europese samenwerking tussen onderzoekers moet de bronopsporing over grenzen heen verbeteren.

2. Een actievere rol van de GGD bij bronopsporing in Nederland.

3. Stimulering van de ontwikkeling van betere methodes voor de opsporing van een legionellabesmetting.

Aandachtsgebied: legionellapreventie

Legionellapreventie is een breed aandachtsgebied waarbij voorlichting, transparante communicatie, juiste wet- en regelgeving en de effectieve inzet van publieke diensten als de GGD en omgevingsdiensten van groot belang zijn.

4. De stimulering van de melding van legionellabesmettingen en de voorlichting over legionella door alle locaties.

5. De voorlichting aan reizigers over legionella vanuit reisorganisaties en overheden stimuleren.

6. Geen arbitraire prioritering van locaties (zoals gebeurde bij de woonzorgcentra), maar prioritering baseren op de daadwerkelijke risico’s.

7. Meer aandacht (waaronder vrijmaken van capaciteit) voor de controle op koeltorens en de afvalwaterzuiveringsinstallaties door de gemeente en provincie of 1 overkoepelende toezichthouder.

8. Transparante communicatie vanuit overheden over de plaatsing van nieuwe en al aanwezige koeltorens in Nederland.

9. Meer aandacht en controle voor alle water gerelateerde aerosolvormende installaties (ook zwem- en badgelegenheden, fonteinen, mistinstallaties, sproei-installaties sportvelden etc.) die een risico kunnen vormen voor het oplopen van een legionellabesmetting.

Aandachtsgebied: medische zorg

Op het gebied van medische zorg is de vroegtijdige herkenning van de ziekte, de juiste behandeling in het ziekenhuis, het aansluitende revalidatietraject en de erkenning van de ziekte door bedrijfsartsen en arbodiensten van groot belang.

10. Expliciete aandacht voor herkenning symptomen Legionella in medische opleiding tot huisarts.

11. Het revalidatietraject moet een integraal onderdeel worden van de nazorg aan patiënten die een legionellabesmetting/veteranenziekte hebben opgelopen.

12. Erkenning van de veteranenziekte en het revalidatieproces door werkgevers, bedrijfsartsen en arbodiensten.

Programma & Locatie

Programma

Ontvangst: vanaf 08.30 uur – 09.30 uur met koffie/thee en lekkernijen
Start programma: 10.00 uur
Plenair programma: 10.00 uur tot 13.00 uur
Lunch van 13.00 uur tot 14.15 uur
Parkbezoek van 14.15 – 16.15 uur
Afsluitende borrel met uitreiking Legionella Award 16.15 uur – 18.00 uur

Locatie

De Efteling
Europalaan 1
5171 KW Kaatsheuvel

Tussendoor is er gelegenheid tot parkbezoek

Meld u aan voor het jubileumcongres/lotgenotendag

Lotgenoten (aangesloten bij onze stichting): mogen gratis deelnemen en mogen een extra gratis ticket aanvragen.
Donateurs: € 26,50
Overige deelnemers: € 125,00

Na ontvangst betaling, zenden wij u uw toegangsbewijs.

Sponsoren Jubileum Congres 2019