Jubileum congres / Lotgenotendag 2019

Aanmelden is niet meer mogelijk!

Voor de deelnemers van het congres is het van belang dat u de factuur i.c.m. uw legitimatie bij de ingang van de Efteling laat zien. Aan de rechterzijde  van de entree staan een aantal vrijwilligers herkenbaar aan de beach-vlaggen . Na afloop krijgt u van ons een uitrijkaart

Met vriendelijk groet,

Stichting Veteranenziekte

Stichting Veteranenziekte organiseert in de Efteling

Jubileum congres/Lotgenotendag 10 oktober 2019: 

Legionella? Help!

We zullen u verrassen met verschillende sprekers op het gebied van gezondheid en ontwikkelingen in legionella-onderzoek en legionellapreventie. Dit alles onder leiding van onze dagvoorzitter en ambassadeur van onze Stichting: Andries Knevel.

Programma & Locatie

Ontvangst: vanaf 09.00 uur – 10.00 uur met koffie/thee en lekkernijen.

10.00 – 10.20 uur

Inleiding Esther Huygen – voorzitter Stichting Veteranenziekte:

Wat is er de afgelopen 20 jaar gebeurd?

10.20 – 10.50 uur

Petra Brandsema – RIVM

Hoeveel mensen worden jaarlijks getroffen door legionellose? Hoe zit het met de gevaren bij koeltorens en waterzuiveringsinstallaties?

10.50 – 11.20 uur

Irene van Veelen – ISSO

De uitkomsten van de enquête met betrekking tot drinkwaterveiligheid.

ISSO heeft een nieuwe publicatie over leidingwaterinstallaties in woningen.

11.20 – 11.50 uur

Ana Maria de Roda Husman/Harold van den Berg – RIVM

“Alternatieve bronnen van legionellabacteriën”

11.50 – 12.20 uur

Eva Bastmeijer en Andries Knevel – namens Bestuur Stichting Veteranenziekte

Onderzoek door Stichting Veteranenziekte: “Lange termijngevolgen legionellose”

12.20 – 12.50 uur

Dennis Gommers – werkzaam op de Intensive Care van het AMC

De gevolgen van Intensive Care opname en coma

12.50 – 13.00 uur

Eric van der Blom -Tijdlijn door Techniek Nederland, ISSO en TVVL

Lunch van 13.00 uur tot 14.15 uur

Keuze:

14.15 – 16.15 uur

Parkbezoek Efteling

of

14.15 – 16.15 uur

Workshop: Gezamenlijke discussie en creatie mindmap met betrekking tot beheersing van vernevelende installaties (o.a. waterzuivering, fonteinen, koeltorens, mistapparaten, wasstraten, sproei-installaties sportlocaties)

16.15 uur – 16.45 uur

Terugkoppeling uitkomsten workshop vernevelende installatie en uitreiking Legionella Award

16.45 uur tot 18.00 uur

Afsluitende borrel

Locatie

De Efteling
Europalaan 1
5171 KW Kaatsheuvel

Tussendoor is er gelegenheid tot parkbezoek

Wilt u met uw bedrijf zichtbaar zijn op ons congres?

Wij hebben de volgende mogelijkheden voor u:

  • Doorlopend logo zichtbaar op onze website – €50
  • Posters of banners per 1 meter breed = € 145,00. (Dus 2 meter = € 290,00 etc). Deze worden deze in het voorportaal v/d zaal, óf langs de zijkant van de zaal geplaatst.
  • Sponsorpakket extra: 4 deelnemers plus banner op website = € 510,00    (1 zakelijke deelnemer = € 125,00)

Vragen

Heeft u vragen over aanmeldingen, sponsorpakketten of andere zaken omtrent het congres dan kunt u via het onderstaande mailadres contact met ons opnemen.

eva@stichtingveteranenziekte.nl 

Legionella onder controle!

De veteranenziekte blijft een groot risico voor de volksgezondheid. In publicaties van het RIVM was te lezen dat er in 2018 meer legionellabesmettingen waren dan ooit tevoren met 31 doden als triest resultaat. Daarom vindt de Stichting Veteranenziekte dat er actie nodig is om de ziekte verder terug te dringen en de medische zorg rond de veteranenziekte te verbeteren.

De Stichting Veteranenziekte onderkent 3 aandachtsgebieden, nl: Brononderzoek, Legionellapreventie en Medische Zorg met in totaal 12 speerpunten om in de komende jaren aan te werken.

Aandachtsgebied: brononderzoek

Legionella kan overal opduiken waar water wordt gebruikt. Waar het opduikt en welke bronnen de oorzaak zijn van de ziekte blijft in veel gevallen nog onduidelijk. Meer onderzoek en een betere Europese samenwerking tussen onderzoekers is nodig om een uitbraak van Legionella voor te blijven en een ramp zoals tijdens de West-Friese Flora in 1999 te voorkomen.

1. Nieuwe initiatieven op het gebied van Europese samenwerking tussen onderzoekers moet de bronopsporing over grenzen heen verbeteren.

2. Een actievere rol van de GGD bij bronopsporing in Nederland.

3. Stimulering van de ontwikkeling van betere methodes voor de opsporing van een legionellabesmetting.

Aandachtsgebied: legionellapreventie

Legionellapreventie is een breed aandachtsgebied waarbij voorlichting, transparante communicatie, juiste wet- en regelgeving en de effectieve inzet van publieke diensten als de GGD en omgevingsdiensten van groot belang zijn.

4. De stimulering van de melding van legionellabesmettingen en de voorlichting over legionella door alle locaties.

5. De voorlichting aan reizigers over legionella vanuit reisorganisaties en overheden stimuleren.

6. Geen arbitraire prioritering van locaties (zoals gebeurde bij de woonzorgcentra), maar prioritering baseren op de daadwerkelijke risico’s.

7. Meer aandacht (waaronder vrijmaken van capaciteit) voor de controle op koeltorens en de afvalwaterzuiveringsinstallaties door de gemeente en provincie of 1 overkoepelende toezichthouder.

8. Transparante communicatie vanuit overheden over de plaatsing van nieuwe en al aanwezige koeltorens in Nederland.

9. Meer aandacht en controle voor alle water gerelateerde aerosolvormende installaties (ook zwem- en badgelegenheden, fonteinen, mistinstallaties, sproei-installaties sportvelden etc.) die een risico kunnen vormen voor het oplopen van een legionellabesmetting.

Aandachtsgebied: medische zorg

Op het gebied van medische zorg is de vroegtijdige herkenning van de ziekte, de juiste behandeling in het ziekenhuis, het aansluitende revalidatietraject en de erkenning van de ziekte door bedrijfsartsen en arbodiensten van groot belang.

10. Expliciete aandacht voor herkenning symptomen Legionella in medische opleiding tot huisarts.

11. Het revalidatietraject moet een integraal onderdeel worden van de nazorg aan patiënten die een legionellabesmetting/veteranenziekte hebben opgelopen.

12. Erkenning van de veteranenziekte en het revalidatieproces door werkgevers, bedrijfsartsen en arbodiensten.

Aanmelden is niet meer mogelijk!

Lotgenoten (aangesloten bij onze stichting en bijdrage voor 2019 is gedaan): mogen gratis deelnemen en mogen een extra gratis ticket aanvragen.


Donateurs privé: € 26,50
Extra persoon €26,50, maximaal 2 kaarten per donateur


Donateurs zakelijk: € 26,50
Extra persoon € 125,00

*Voor bedrijven die een jaarlijks sponsorpakket bij ons afnemen gelden de bovenstaande tarieven.


Overige deelnemers: € 125,00


Na ontvangst betaling, zenden wij u uw toegangsbewijs (parkeerkaart ontvangt u tijdens het congres, factuur is tevens het toegangsbewijs i.c.m. naam deelnemer).

Sponsoren Jubileum Congres 2019