Meerdere mensen besmet! Legionella aangetroffen bij bedrijf in Nijverdal

NIJVERDAL – Gezondheidsdienst GGD Twente heeft bij TenCate Protective Fabrics in Nijverdal legionella aangetroffen.  Het risico op een besmetting voor mensen die wonen of recreëren in de omgeving van het bedrijf is volgens de GGD klein.

De vondst werd gedaan na vier meldingen van de ziekte legionellose door inwoners van Hellendoorn tussen augustus en oktober. Die ziekte wordt veroorzaakt door de legionellabacterie. Onderzoek naar de mogelijke bron leidde naar een waterbassin van de afvalwaterzuivering van het Nijverdalse bedrijf. Samen met de GGD en de  Omgevingsdienst Twente heeft TenCate meteen maatregelen getroffen om verspreiding tegen te gaan. Volgens de GGD is er geen reden om de omgeving van het bedrijf te mijden.

Aanvullende metingen

De gezondheidsdienst heeft uit voorzorg samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)  aanvullende metingen verricht bij de rioolwaterzuivering van het Waterschap Vechtstromen. Daar is bij eerder onderzoek geen legionella aangetroffen. De nieuwe metingen moet duidelijk maken of andere waterstromingen besmet zijn. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend.

Hoge koorts

Legionellose is een infectieziekte die alleen kan worden opgelopen door het inademen van de legionellabacterie. Dat kan leiden tot een ernstige longontsteking, ook wel veteranenziekte genoemd. Het drinken van besmet water levert geen gevaar op. Die ziekte kan ook niet worden overgedragen van mens tot mens. Ziekteverschijnselen openbaren zich meestal vijf tot zes dagen na de besmetting. Het gaat om hoge koorts, verwardheid en acute longontsteking

Bron: www.tubantia.nl