Donatie

LOSSE DONATIES

Indien u een losse donatie wil doen kan dat via IBAN nr. NL92 INGB 0008 2451 10, t.n.v. Stichting Veteranenziekte – Donatie

Dit soort schenkingen zijn aftrekbaar bij de belasting (zie de onderstaande links voor de voorwaarden van de belastingdienst). Dit is mogelijk omdat Stichting Veteranenziekte de ANBI-status heeft (Algemeen nut beogende instelling).

Voor meer informatie over het belastingvoordeel, raadpleeg dan de volgende websites
– Giften aan goede doelen

– Voorwaarden voor het aftrekken van gewone giften

– Hoeveel aftrek krijgt u?

Voor meer informatie, neem dan contact met ons op via penningmeester@stichtingveteranenziekte.nl

NALATEN

U kunt Stichting Veteranenziekte ook een legaat nalaten. Omdat Stichting Veteranenziekte een ANBI (Algemeen nut beogende instelling) is hoeft er geen erfbelasting te worden betaald en komt het legaat volledig terecht bij het goede doel.

 

Wij zijn er voor:

 • Lotgenotencontact;
 • Informatievoorzieningen;
 • Belangbehartiging lotgenoten;
 • Politieke betrokkenheid incl. maatschappelijk belang.

De bovengenoemde kernactiviteiten richting wij vooral op:

 • Slachtoffers legionellabesmetting;
 • Maatschappij.

Toegevoegde waarde van de Stichting Veteranenziekte :

 • De Stichting Veteranenziekte luistert en geeft de patiënt richting;
 • Stimuleren ontwikkeling & onderzoek;
 • Stichting Veteranenziekte brengt lotgenoten met elkaar in contact;
 • Lotgenoten voelen zich bij ons en bij elkaar gesteund;
 • Wij houden legionellapreventie onder de aandacht.

Ontstaan Stichting Veteranenziekte

De Stichting Veteranenziekte, voorheen Stichting Flora Veteranenziekte, is ontstaan na de grootste legionella-uitbraak ter wereld in maart 1999. Na deze legionella-explosie tijdens de Westfriese Flora overleden – tot nu toe – 32 mensen aan de gevolgen van de veteranenziekte; meer dan 200 mensen werden ernstig ziek. Veel van deze mensen sloten zich aan bij de stichting.

Sindsdien hebben ook mensen die elders de ziekte hebben opgelopen, in binnen- of buitenland, zich aangemeld bij de stichting.

Een luisterend oor voor je vragen over Legionella?

Stichting veteranenziekte

De Stichting Veteranenziekte wil graag in contact komen met personen die de veteranenziekte hebben of hebben gehad, of die te maken hebben (gehad) met een ander ziektebeeld dat is gerelateerd aan legionellabesmetting – en die nog niet bekend zijn bij en met de Stichting.