Vacature

Op dit moment hebben wij geen vacatures

Aanmelden of meer informatie:

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot onze Voorzitter, Esther Huygen. Mailadres: voorzitter@stichtingveteranenziekte.nl

Vrijwilligerswerk

Uiteraard zijn wij altijd op zoek naar hulptroepen die de stichting willen ondersteunen.

Wie zoeken wij:

Ervaringsdeskundige

Adviesraad (zorg)

Adviesraad (techniek)

Algemeen medewerker

Wij zijn er voor:

 • Lotgenotencontact;
 • Informatievoorzieningen;
 • Belangbehartiging lotgenoten;
 • Politieke betrokkenheid incl. maatschappelijk belang.

De bovengenoemde kernactiviteiten richting wij vooral op:

 • Slachtoffers legionellabesmetting;
 • Maatschappij.

Toegevoegde waarde van de Stichting Veteranenziekte:

 • De Stichting Veteranenziekte luistert en geeft de patiënt richting;
 • Stimuleren ontwikkeling & onderzoek;
 • Stichting Veteranenziekte brengt lotgenoten met elkaar in contact;
 • Lotgenoten voelen zich bij ons en bij elkaar gesteund;
 • Wij houden legionellapreventie onder de aandacht.

Een luisterend oor voor je vragen over Legionella?

Stichting veteranenziekte

De Stichting Veteranenziekte wil graag in contact komen met personen die de veteranenziekte hebben of hebben gehad, of die te maken hebben (gehad) met een ander ziektebeeld dat is gerelateerd aan legionellabesmetting – en die nog niet bekend zijn bij en met de Stichting.