Vacature

VACATURE PENNINGMEESTER

Algemeen:

De activiteiten van de Stichting Veteranenziekte zijn gericht op lotgenotencontact, informatievoorziening en/of (aandoening specifieke) belangenbehartiging. Voor meer informatie over onze Stichting kunt u vinden op deze website. De functie is per direct beschikbaar.

Functie-inhoud:

 • neemt deel aan ongeveer 4 bestuursvergaderingen per jaar;
 • adviseert het bestuur inzake het financieel beheer;
 • stelt de begroting en de financiële jaarrapportage op volgens de statuten en richtlijnen;
 • maakt kosten-/batenanalyses ten behoeve van de aanschaffing van goederen en materieel;
 • tijdbelasting ca. 4 uur per 4 weken.

Wij zoeken iemand die:

 • budgetten kan beheren;
 • voorstellen kan beoordelen op hun financiële haalbaarheid;
 • bestuursleden uitleg kan geven over financiële kwesties;
 • een meerjarenbegroting en een financieel jaarverslag kan opstellen;
 • goed overweg kan met zijn of haar computer en liefst in bezit van een auto.

Wij bieden:

 • begeleiding en ondersteunende cursussen;
 • een onkostenvergoeding;
 • een gratis bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering;

Aanmelden of meer informatie:

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot onze Voorzitter, Esther Huygen. Mailadres: voorzitter@stichtingveteranenziekte.nl

Vrijwilligerswerk

Uiteraard zijn wij altijd op zoek naar hulptroepen die de stichting willen ondersteunen.

Wie zoeken wij:

Ervaringsdeskundige

Adviesraad (zorg)

Adviesraad (techniek)

Algemeen medewerker

Wij zijn er voor:

 • Lotgenotencontact;
 • Informatievoorzieningen;
 • Belangbehartiging lotgenoten;
 • Politieke betrokkenheid incl. maatschappelijk belang.

De bovengenoemde kernactiviteiten richting wij vooral op:

 • Slachtoffers legionellabesmetting;
 • Maatschappij.

Toegevoegde waarde van de Stichting Veteranenziekte:

 • De Stichting Veteranenziekte luistert en geeft de patiënt richting;
 • Stimuleren ontwikkeling & onderzoek;
 • Stichting Veteranenziekte brengt lotgenoten met elkaar in contact;
 • Lotgenoten voelen zich bij ons en bij elkaar gesteund;
 • Wij houden legionellapreventie onder de aandacht.

Een luisterend oor voor je vragen over Legionella?

Stichting veteranenziekte

De Stichting Veteranenziekte wil graag in contact komen met personen die de veteranenziekte hebben of hebben gehad, of die te maken hebben (gehad) met een ander ziektebeeld dat is gerelateerd aan legionellabesmetting – en die nog niet bekend zijn bij en met de Stichting.