Congres Stichting Veteranenziekte 2019 – Terugblik

Stichting Veteranenziekte – Efteling

Jubileum congres/Lotgenotendag 10 oktober 2019

Legionella? Help!

Het 20-jarig bestaan van onze stichting is samen met lotgenoten, donateurs en zakelijke contacten op een speciale wijze tijdens ons jubileumcongres / lotgenotendag in de Efteling gevierd. Met inspirerende presentaties op het gebied van gezondheid, wetenschap, handhaving, techniek en nieuwsfeiten hebben wij naar onze mening een interessant en gevarieerd programma voor onze deelnemers op het podium gebracht.

Wij kijken met een positief gevoel terug op deze prachtige dag, en we kijken zeker ook positief naar de toekomst, waaraan we allemaal op onze eigen manier ons steentje bijdragen. De stichting zal er ook in de toekomst zijn voor het lotgenotencontact, de voorlichting en de lotgenotenbehartiging!

Wij willen nogmaals onze dank aan de sprekers, genodigden, sponsoren, vrijwilligers, lotengenoten, overige deelnemers, floormanager, medewerkers van de Efteling en onze dagvoorzitter uitspreken. Zij hebben deze prachtige dag mede mogelijk gemaakt!

Daarnaast willen wij de organisaties en personen danken voor de onverwachte giften tijdens het congres.

Wij kunnen uw steun goed gebruiken!

Bestuur Stichting Veteranenziekte

Presentaties Sprekers 

Esther Huygen – voorzitter Stichting Veteranenziekte

 • Wat is er de afgelopen 20 jaar gebeurd?

Petra Brandsema – RIVM

 • Hoeveel mensen worden jaarlijks getroffen door legionellose? Hoe zit het met de gevaren bij koeltorens en waterzuiveringsinstallaties?
 • PDF presentatie

Irene van Veelen – ISSO

 • De uitkomsten van de enquête met betrekking tot drinkwaterveiligheid.
 • ISSO heeft een nieuwe publicatie over leidingwaterinstallaties in woningen.
 • PDF Presentatie

Ana Maria de Roda Husman/Harold van dn Berg – RIVM

Eva Bastmeijer en Andries Knevel – namens Bestuur Stichting Veteranenziekte

 • Onderzoek door Stichting Veteranenziekte: “Lange termijngevolgen legionellose”
 • PDF Presentatie 

Dennis Gommers – werkzaam op de Intensive Care van het AMC

Eric van der Blom 

Gezamenlijke discussie

 • Beheersing van vernevelende installaties (o.a. waterzuivering, fonteinen, koeltorens, mistapparaten, wasstraten, sproei-installaties sportlocaties)

Legionella Award

 • Winnaar – Rose Derwort
 • Winnaar – Zembla

Award – Rose Derwort

 • KIWA Nederland
 • (gepensioneerd)
 • Senior Project Manager
 • International Business Developer
 • Drinking Water Installations

In januari 1986 is Rose bij Kiwa aan de slag gegaan. Hier is hij begonnen als certificatie deskundige. Na een periode als certificatie deskundige is hij voorgedragen als unitmanager van de unit drinkwaterinstallaties bij Kiwa.

Na Bovenkarspel heeft Rose o.a. de AV01 opgericht (vrijwillige regeling) met controle op beheersplannen en drinkwaterinstallaties. AV01 is de voorloper van de BRL 6010 en was vrijwillig.

Ook de beoordelingsrichtlijn “legionella veilig beheerde installaties” komt van Rose zijn hand.

Deskundige bijdrage Rose

 • Kennisdrager & kennis instituut
 • Expert drinkwaterinstallaties
 • Secretaris van de commissie waterwerkbladen, en revisie waterwerkbladen
 • LOPL
 • Voorzitter CEN/TC164 Water en werkgroep 1717 (beveiligingstoestellen). Denk hier aan o.a. de oprichting van de Werkgroep Beveiligings Toestellen in Nederland en uitwerking van Waterwerkblad 3.8.
 • NEN-EN normen 806 deel 1-5 (o.a. drinkwaterinstallaties in gebouwen, ontwerp heeft hij (Europees) een bijdrage geleverd.

Zowel internationaal als nationaal wordt hij gewaardeerd om zijn probleemoplossend vermogen, deskundigheid en samenwerking met marktpartijen.

Award – Zembla

Zembla NPO-BNNVARA

 • Regie: Ton van der Ham
 • Research: Norbert Reintjens

Zembla is een onderzoeksjournalistiek televisieprogramma van BNNVARA. Het programma onderzoekt ontwikkelingen en gebeurtenissen in de samenleving.

Bijdrage Zembla:

 • Uitzending – DE JACHT OP LEGIONELLA

Deze heren hebben met de uitzending “DE JACHT OP LEGIONELLA” de Stichting Veteranziekte & Legionella naar onze mening enorm op de kaart gezet!

Aandachtsgebied: brononderzoek

Legionella kan overal opduiken waar water wordt gebruikt. Waar het opduikt en welke bronnen de oorzaak zijn van de ziekte blijft in veel gevallen nog onduidelijk. Meer onderzoek en een betere Europese samenwerking tussen onderzoekers is nodig om een uitbraak van Legionella voor te blijven en een ramp zoals tijdens de West-Friese Flora in 1999 te voorkomen.

1. Nieuwe initiatieven op het gebied van Europese samenwerking tussen onderzoekers moet de bronopsporing over grenzen heen verbeteren.

2. Een actievere rol van de GGD bij bronopsporing in Nederland.

3. Stimulering van de ontwikkeling van betere methodes voor de opsporing van een legionellabesmetting.

Aandachtsgebied: legionellapreventie

Legionellapreventie is een breed aandachtsgebied waarbij voorlichting, transparante communicatie, juiste wet- en regelgeving en de effectieve inzet van publieke diensten als de GGD en omgevingsdiensten van groot belang zijn.

4. De stimulering van de melding van legionellabesmettingen en de voorlichting over legionella door alle locaties.

5. De voorlichting aan reizigers over legionella vanuit reisorganisaties en overheden stimuleren.

6. Geen arbitraire prioritering van locaties (zoals gebeurde bij de woonzorgcentra), maar prioritering baseren op de daadwerkelijke risico’s.

7. Meer aandacht (waaronder vrijmaken van capaciteit) voor de controle op koeltorens en de afvalwaterzuiveringsinstallaties door de gemeente en provincie of 1 overkoepelende toezichthouder.

8. Transparante communicatie vanuit overheden over de plaatsing van nieuwe en al aanwezige koeltorens in Nederland.

9. Meer aandacht en controle voor alle water gerelateerde aerosolvormende installaties (ook zwem- en badgelegenheden, fonteinen, mistinstallaties, sproei-installaties sportvelden etc.) die een risico kunnen vormen voor het oplopen van een legionellabesmetting.

Aandachtsgebied: medische zorg

Op het gebied van medische zorg is de vroegtijdige herkenning van de ziekte, de juiste behandeling in het ziekenhuis, het aansluitende revalidatietraject en de erkenning van de ziekte door bedrijfsartsen en arbodiensten van groot belang.

10. Expliciete aandacht voor herkenning symptomen Legionella in medische opleiding tot huisarts.

11. Het revalidatietraject moet een integraal onderdeel worden van de nazorg aan patiënten die een legionellabesmetting/veteranenziekte hebben opgelopen.

12. Erkenning van de veteranenziekte en het revalidatieproces door werkgevers, bedrijfsartsen en arbodiensten.

Sponsoren Jubileum Congres 2019